Basiscontract met arbodienstverlener verplicht

01-07-2017

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Met ingang van 1 juli 2017 worden werkgevers verplicht gesteld om zich te laten bijstaan door een arbodienstverlener. Hoewel het niet per sé verplicht is dit vorm te geven door een contract met een 'arbodienst' aan te gaan (dit mag bijvoorbeeld ook met een bedrijfsarts worden aangegaan), zal in de praktijk dit contract meestal wel met een arbodienst worden aangegaan.

Huidige contracten met arbodienstverleners mogen tot 1 juli 2018 worden aangepast. Nieuwe contracten vanaf 1 juli 2017 moeten wel al direct aan de eisen voldoen.

Vanaf 1 september 2017 kan er een boete worden gegeven indien er geen contract is met een arbodienstverlener.

Voor meer informatie zie de factsheet nieuwe arbowet.