De Wet Flexibel Werken per 01-01-2016

15-07-2015

Geld

Zoals het er nu naar uit ziet gaat de Wet Flexibel Werken per 01-01-2016 in. Deze vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De Wet Flexibel Werken zal alleen gelden voor werkgever die 10 of meer werknemers in dienst hebben.

Door de Wet Flexibel Werken wordt het makkelijker voor werknemers om de arbeidsuren, tijden en werkplek te wijzigen. Een werkgever mag dergelijke verzoeken niet zonder gegronde reden afwijzen.

Dit worden de nieuwe regels (het is niet uitgesloten dat deze nog worden aangepast):

  • De werknemer mag conform de wet een tijdelijk of structureel verzoek indienen bij de werkgever tot het aanpassen van de arbeidsuren, werktijden en werkplek
  • De werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn, voordat hij of zij dit verzoek kan indienen
  • De werknemer moet dit verzoek minimaal 2 maanden van te voren indienen
  • De werknemer mag dit verzoek jaarlijks indienen en hiernaast ook bij onvoorziene omstandigheden

 

De werkgever mag een verzoek alleen afwijzen indien dit tot (grote) problemen leidt, zoals van roostertechnische of organisatorische aard, een tekort aan voorhanden werk of werkruimte, een te geringe personeelsbegroting, of op gebied van veiligheid. Een uitzondering geldt voor een verzoek tot thuiswerken; voor een afwijzing hoeft er geen gegronde reden te zijn, maar het verzoek dient wel serieus overwogen te worden door de werkgever.


De werkgever dient in alle gevallen het uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van de verzochte aanpassing aan de werknemer (schriftelijk en gemotiveerd) te laten weten als het verzoek wordt afgewezen. Indien de werkgever verzuimt om dit tijdig mede te delen, dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch gehonoreerd. 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.