Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2016

03-12-2015

Geld

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de volgende wijzigingen met de Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2016 in. Mogelijk worden onderdelen hiervan al ingevoerd per 1 juli 2015.

Wijzigingen in de WW (Werkloosheidswet)
Tot 1 januari 2016 bedraagt de maximale WW-uitkering: 38 maanden. Na 12 maanden WW te hebben ontvangen moet u al het beschikbare werk aanvaarden. Over elk gewerkt jaar wordt 1 maand WW-uitkering opgebouwd.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale WW-uitkering afgebouwd (met een maand per kwartaal) naar 24 maanden. Na 6 maanden WW te hebben ontvangen moet u al het beschikbare werk aanvaarden. Indien bij nieuw werk minder loon wordt betaald dan de WW-uitkering bedraagt, dan wordt dat bedrag vanuit de WW-uitkering aangevuld.

De opbouw van WW wordt tevens ingekort; voor de eerste 10 jaren geldt 1 maand WW-opbouw en voor de jaren hierna geldt een halve maand WW-opbouw. De jaren van voor 1 januari 2016 gelden sowieso nog als een volledige maand.
 

Heeft u nog vragen of als u nog hulp nodig heeft, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder, zoals u van ons gewend bent. Heeft u een specifieke casus, dan adviseren wij u tevens om contact met ons op te nemen, aangezien de regels inmiddels gewijzigd kunnen zijn.