• Expert voor experts
  • Gericht op accountants- en administratiekantoren
  • Meer dan 15 jaar ervaring

Loonkostenvoordeel verlaagd & afgeschaft

Het LKV (Loonkostenvoordeel) voor oudere werknemers wordt langzaam gestopt en vervalt volledig per 2026.

Loonkostenvoordeel uitgelegd
Werkgevers kunnen een ‘loonkostenvoordeel oudere werknemers’ ontvangen voor uitkeringsgerechtigden van minimaal 56 jaar, nog niet de AOW-leeftijd bereikt, de afgelopen 6 maanden niet bij werkgever in dienst, recht op een WW/IOW/WAO/WIA/Wajong/Wamil/bijstandsuitkering of vergelijkbare uitkering uit de EU/EER/Zwitserland
Het loonkostenvoordeel is er ook voor onderstaande groepen werknemers, waar wij in dit bericht niet gedetailleerd op in gaan

  • arbeidsgehandicapten
  • herplaatste arbeidsgehandicapten
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden

Om gebruik te maken van een LKV is er een ‘doelgroepverklaring’ van het UWV nodig en dient de aanvraag te worden verwerkt in de loonaangifte.
Het LKV is maximaal € 6.000 per jaar. Per gewerkt uur wordt een bedrag toegekend. Momenteel (2023) is dit bedrag € 3,05 en dit geldt gedurende 3 jaren. Dit mag nog voor die gehele periode worden toegepast voor alle dienstverbanden die in 2023 starten.

Wijzigingen vanaf 2024

  • Voor dienstbetrekkingen die starten in 2024 geldt het LKV van € 3,05 per uur voor 2024 en in 2025 voor € 1,35. In 2026 geen LKV meer.
  • Voor dienstbetrekkingen die starten in 2025 geldt een LKV van € 1,35 per uur. In 2026 geen LKV meer.
  • Voor dienstbetrekkingen die starten in of na 2026 geen LKV meer.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

    Naam