Nieuws

Nieuw per 2018: Jeugd-LIV

27-06-2018

Met ingang van 2018 komt er naast het reguliere ‘Lage inkomensvoordeel’ (LIV) ook een ‘Jeugd-LIV’ bij.

De reden van deze nieuwe regeling is als volgt: met ingang van 1 juli 2017 zijn de wettelijke minimumlonen van jeugdige werknemers verhoogd. De nieuwe tegemoetkoming dient ter compensatie hiervan.

Lage inkomensvoordeel (LIV) bedragen 2018

01-07-2018

De bedragen voor het lage inkomensvoordeel zijn bekend voor het jaar 2018. Het 'lage inkomensvoordeel' is van belang als u werknemers in dienst heeft die u rond het wettelijk minimumloon betaald. Het is nu namelijk nog mogelijk om hun uren of loon zo bij te sturen dat zij aan de voorwaarden voldoen en u per werknemer maximaal € 2.000 ontvangt.

gdpr

De AVG per 25 mei 2018 en vertrouwelijke gegevens van uw personeel

14-05-2018

Per 25 mei gaat de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) in, welke gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering op het gebied van privacyrechten. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid tot het gebruik van de ‘Qwoater Dossiermodule’ van onze software, waarmee u conform de AVG de personeelsdossiers kunt bijhouden, opslaan en weer vernietigen.

Lage inkomensvoordeel (LIV) met ingang van 2017

01-01-2017

Belangrijk indien u rond het minimumloon betaalt! Dit bericht is van groot belang indien u werknemers in dienst heeft die u rond het wettelijk minimumloon van een 22-jarige betaald. De hoogte van hun loon en het aantal uren dat zij werken kan namelijke directe invloed hebben op een tegemoetkoming voor de loonkosten.