Nieuws

Salarisadministratie-uitbesteden-of-zelf-doen

Salarisadministratie uitbesteden of zelf doen?

23-08-2019

Klanten verwachten vaak dat accountants en administrateurs ook de loonverwerking verzorgen. Dit brengt een belangrijke vraag met zich mee: ga ik de salarisadministratie uitbesteden of zelf doen? In dit blog vertellen we over de voordelen van beide opties zodat u als accountant of administrateur de beste keuze kunt maken.

Bankbiljetten

Aanzienlijke veranderingen WW premie niet-vaste contracten per 2020 - WAB

18-07-2019

De WW premie, die werkgevers over het loon van hun werknemers betalen aan de Belastingdienst middels de loonaangifte, verandert aanzienlijk onder de nieuwe regelgeving WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 2020. Voor niet-vaste contracten wordt deze premie aanzienlijk verhoogd – dus vooral als u veel met niet-vaste contracten werkt, dan is deze informatie van belang voor u.

Tekening

Oproep- en min/maxcontracten worden minder flexibel vanaf 2020 – WAB

18-07-2019

De oproepcontracten, ook wel nulurencontracten genoemd, alsmede min/maxcontracten worden minder flexibel. Dit geldt met ingang van 2020 middels nieuwe regelgeving, de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

Stapel-geld

Payrolling minder aantrekkelijk vanaf 2020 – WAB

17-07-2019

Door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt per 2020 de regelgeving rondom Payrolling ingrijpend gewijzigd. Payrolling-constructies worden hierdoor minder flexibel en dus minder aantrekkelijk.

Contract

Gewijzigde ketenbepaling vanaf 2020 – WAB

17-07-2019

Door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt per 2020 de maximale periode dat er tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden aangeboden weer aangepast naar 3 jaar.

Geld-2

Transitievergoeding/ ontslag vanaf 2020 - WAB

17-07-2019

De regelgeving van de transitievergoeding wijzigt aanzienlijk met ingang van 2020 door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Bij ontslag via de kantonrechter wijzigt er ook een en ander.

20110710-vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen weer vervallen per 01-07-2019

01-07-2019

Het is weer 1 juli, het is mogelijk (doch ongebruikelijk) om wettelijke vakantiedagen van het afgelopen jaar 2018 af te boeken.

Belastingdienst

Jeugd LIV 2019 (update juni 2019)

28-06-2019

Geüpdate juni 2019 - Dit bericht is van belang als u jeugdige werknemers in dienst heeft, die u rond het voor hen geldende wettelijke minimumjeugdloon betaald. U kunt dan namelijk een tegemoetkoming ontvangen, die kan oplopen tot enkele € 1.892,80 per werknemer, mits u aan specifieke voorwaarden voldoet.

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijke minimumlonen (aanzienlijk!) aangepast per 01-07-2019

28-06-2019

De wettelijke minimumlonen zijn weer aangepast per juli 2019. Vooral de minimumjeugdlonen stijgen deze keer aanzienlijk.

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Subsidieregeling praktijkleren nu aan te vragen

02-06-2019

Dit bericht is van belang als u een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt - De subsidieregeling praktijkleren kan weer worden aangevraagd over afgelopen schooljaar 2018-2019, uiterlijk 16-09-2019 om 17:00. 

Stapel-geld

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

01-04-2019

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijke minimumlonen aangepast per 01-01-2019

01-01-2019

De bedragen van het wettelijke minimumloon zijn weer aangepast per 2019. De nieuwe bedragen vindt u hier terug.

Belastingdienst

Lage inkomensvoordeel (LIV) 2019

31-12-2018

Dit bericht is van belang als u werknemers rond het volwassen wettelijk minimumloon betaald. U kunt namelijk een tegemoetkoming tot € 2.000 per werknemer ontvangen, als u aan specifieke voorwaarden voldoet.

ESBR-2980

Lage inkomensvoordeel (LIV) bedragen 2018

01-07-2018

De bedragen voor het lage inkomensvoordeel zijn bekend voor het jaar 2018. Het 'lage inkomensvoordeel' is van belang als u werknemers in dienst heeft die u rond het wettelijk minimumloon betaald. 

ESBR-3241

Nieuw per 2018: Jeugd-LIV

27-06-2018

Met ingang van 2018 komt er naast het reguliere ‘Lage inkomensvoordeel’ (LIV) ook een ‘Jeugd-LIV’ bij.

De reden van deze nieuwe regeling is als volgt: met ingang van 1 juli 2017 zijn de wettelijke minimumlonen van jeugdige werknemers verhoogd. De nieuwe tegemoetkoming dient ter compensatie hiervan.

Tekening

Subsidieregeling Praktijkleren schooljaar 2017-2018

27-06-2018

Het is weer mogelijk om over het afgelopen studiejaar 2017-2018 de ‘subsidieregeling praktijkleren’ aan te vragen. Dit dient gedaan te worden via e-herkenning en kunnen wij desgewenst voor u doen. De termijn verstrijkt op 17 september 2018 om 17:00.

Gdpr

De AVG per 25 mei 2018 en vertrouwelijke gegevens van uw personeel

14-05-2018

Per 25 mei gaat de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) in, welke gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering op het gebied van privacyrechten. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid tot het gebruik van de ‘Qwoater Dossiermodule’ van onze software, waarmee u conform de AVG de personeelsdossiers kunt bijhouden, opslaan en weer vernietigen.

Euro

Loonkostenvoordelen met ingang van 01-01-2018

01-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 zijn er nieuwe ‘loonkostenvoordelen’ (LKV’s) in het leven geroepen. Deze LKV’s vervangen de premiekorting oudere werknemer en premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer komt te vervallen met ingang van 2018, deze wordt niet vervangen.

Bankbiljetten

Te ondernemen actie conform WKR

21-11-2017

Ook dit jaar dient u conform de verplichte 'WKR' (werkkostenregeling) weer een eventuele overschrijding van het forfait van 1,2 % te berekenen.

 

20110710-vakantiedagen

Wettelijke vakantieuren 2016 vervallen per 1 juli 2017

01-07-2017

Sinds 2012 is nieuwe regelgeving van toepassing, waardoor de opgebouwde wettelijke vakantieuren van een werknemer slechts houdbaar zijn tot 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarover deze vakantieuren zijn opgebouwd. Hierna komen deze te vervallen, indien de werkgever dit wenst. Het is wel van belang dat de werknemer in de gelegenheid geweest is om de vakantieuren op te nemen.

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Basiscontract met arbodienstverlener verplicht

01-07-2017

Met ingang van 1 juli 2017 worden werkgevers verplicht gesteld om zich te laten bijstaan door een arbodienstverlener. Hoewel het niet per sé verplicht is dit vorm te geven door een contract met een 'arbodienst' aan te gaan (dit mag bijvoorbeeld ook met een bedrijfsarts worden aangegaan), zal in de praktijk dit contract meestal wel met een arbodienst worden aangegaan.

 

Tekening

Subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 15 september 2017 aan te vragen.

01-07-2017

Het is weer mogelijk om over het afgelopen studiejaar 2016-2017 de ‘subsidieregeling praktijkleren’ aan te vragen. Dit dient gedaan te worden via e-herkenning en kunnen wij desgewenst voor u doen. De termijn verstrijkt op 15 september 2017 om 17:00.

Auto

Kortingen bijtelling auto van de zaak per 01-07-2017

29-06-2017

Indien er door de werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking gesteld wordt waarmee meer dan 500 km privé gereden wordt, geldt er een bijtelling op het loon, waarover loonheffing berekend wordt. De jaarlijkse hoogte van de bijtelling is gerelateerd aan de fiscale van de waarde, die wordt vermenigvuldigd met het bijtellingspercentage.

 

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 01-07-2017

01-06-2017

Het minimumloon wordt per 01-07-2017 weer aangepast. Deze keer zijn de verhogingen aanzienlijk voor werknemers jonger dan 23 jaar. Werknemers krijgen vanaf de 22-jarige leeftijd nu minimaal het vakvolwassen loon.

ESBR-2980

Lage inkomensvoordeel (LIV) met ingang van 2017

01-01-2017

Belangrijk indien u rond het minimumloon betaalt! Dit bericht is van groot belang indien u werknemers in dienst heeft die u rond het wettelijk minimumloon van een 22-jarige betaald. De hoogte van hun loon en het aantal uren dat zij werken kan namelijke directe invloed hebben op een tegemoetkoming voor de loonkosten.

Eurobl

Bespaar kosten met het Lage-inkomensvoordeel (LIV)

09-12-2016

Met ingang van 2017 is er een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een inkomen van 100 % tot 125 % van het wettelijk minimumloon (voor een 23-jarige, op basis van een 40-urige werkweek).

Auto

Wijzigingen bijtelling auto van de zaak 2017

01-12-2016

In 2017 wijzigen de bijtellingen van de zaak voor nieuwe auto’s en in sommige situaties ook vanaf 1 juli 2017 voor oudere auto’s.

Contract

WGA-ERD verzekeringen opnieuw af te sluiten per 2017

02-08-2016

Werkgevers die geen ‘WGA-eigenrisicodragerschapsverzekering’ hebben afgesloten, hebben dit risico (dat te maken heeft met langdurige arbeidsongeschiktheid voor ex-personeel) automatisch verzekerd via het UWV. De premies hiertoe worden dan door ons berekend en afgedragen middels de loonaangifte aan de Belastingdienst. De Belastingdienst draagt vervolgens zorg voor de premieafdracht aan het UWV.

 

Tekening

Subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 15-09-2016 aanvragen

15-07-2016

Het is weer mogelijk om over het afgelopen studiejaar 2015-2016 de ‘subsidieregeling praktijkleren’ aan te vragen. Dit dient gedaan te worden via e-herkenning en kunnen wij desgewenst voor u doen. De termijn verstrijkt op 15 september 2016 om 17:00.

20110710-vakantiedagen

De wettelijke vakantieuren over 2015 mogen vervallen

01-07-2016

Sinds 2012 is nieuwe regelgeving van toepassing, waardoor de opgebouwde wettelijke vakantieuren van een werknemer slechts houdbaar zijn tot 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarover deze vakantieuren zijn opgebouwd. Hierna komen deze te vervallen, indien de werkgever dit wenst. Het is wel van belang dat de werknemer in de gelegenheid geweest is om de vakantieuren op te nemen.

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

01-05-2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2016 weer aangepast. 

Geld

Wijzigingen 2016

07-12-2015

Middels onze nieuwsberichten hebben wij u reeds op de hoogte gesteld van diverse wijzigingen per 2016. Hieronder hebben wij de belangrijke punten weergegeven, voor zover deze nog niet in onze eerdere berichtgevingen behandeld zijn.

2010-07-08-Photoxpress_1491384

VAR wordt in 2016 vervangen

07-12-2015

Eerder dit jaar attendeerden wij u op het voornemen van het vervangen van de ‘VAR’ (Verklaring ArbeidsRelatie) door de ‘overeenkomst’. De plannen zijn inmiddels iets concreter geworden. Voor 2016 is het nieuwe plan om de transitie van ‘VAR’ tot overeenkomst als volgt plaats te laten vinden

Bankbiljetten

Te ondernemen actie conform WKR

07-12-2015

De eventuele ongebruikte vrije ruimte over 2015 kunt u nog tot uiterlijk 31 december 2015 benutten. Houdt u hierbij ook rekening met de ‘Concernregeling’ die vanaf 2015 geldt en extra interessant is voor DGA’s met een Holdingstructuur. Ook kunt u alvast voorbereidingen treffen om de eventuele verschuldigde eindheffing van 80 % te berekenen en af te dragen via de loonaangifte van december 2015, waarvan de termijn verstrijkt op 31 januari 2016.

ESBR-3241

Wet aanpak schijnconstructies per 2016

07-12-2015

Vanaf 01-01-2016 gaan er conform de ‘WAS’ (Wet Aanpak Schijnconstructies) een aantal veranderingen in

Auto

Bijtelling nieuwe auto 2016

04-12-2015

Als u van plan bent een nieuwe auto aan te schaffen waarmee privé zal worden gereden, houdt u er dan rekening mee dat per 2016 de bijtellingspercentages weer worden aangepast voor nieuwe auto's. Het kan daarom voordeliger zijn om nog in 2015 de aanschaf van de nieuwe auto te verrichten. Let u er dan op dat de tenaamstelling nog in het jaar 2015 plaatsvindt.

Geld

Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2016

03-12-2015

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de volgende wijzigingen met de Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2016 in. Mogelijk worden onderdelen hiervan al ingevoerd per 1 juli 2015.

ESBR-2980

Wijzigingen & vervallen premiekortingen 2016

01-12-2015

De premiekorting jongere werknemers kunt u niet meer toepassen voor werknemers die u aanneemt na 31-12-2015. 

DGA

Aanwijzing DGA verzekeringsplicht aangepast

18-10-2015

Een DGA (Directeur-Groot-Aandeelhouder) is soms wel en soms niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA, et cetera). De verzekeringsplicht is afhankelijk van een aantal factoren. 

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Voornemen ‘VAR’ vervangen door 'overeenkomst'

15-10-2015

De Belastingdienst is voornemens om de ‘VAR’ (Verklaring ArbeidsRelatie) met ingang van 2016 te laten vervangen door een ‘overeenkomst’. Deze wijziging is momenteel nog niet definitief, maar als er personeel bij u werkzaam is op basis van de ‘VAR’, dan is het van belang dat u nu al op de hoogte bent van deze ontwikkeling. Zo kunt u tijdig uw overeenkomsten laten goedkeuren door de Belastingdienst.

Belastingdienst

WKA-depot vervalt per 2016

01-10-2015

Maakt u momenteel gebruik van het ‘WKA’ depot? Dan dient u een andere oplossing te gaan gebruiken, zoals de ‘G-rekening’.

Geld

Reminder – belangrijke wijzigingen WWZ & WKR 2015

06-08-2015

Uit onze ervaring is gebleken dat nog niet iedere ondernemer op de hoogte is van de ingrijpende wijzigingen van de WWZ (Wet werk- en Zekerheid) en de WKR (Werkkostenregeling) die reeds zijn ingegaan. Dit brengen wij daarom hierbij graag nogmaals onder uw aandacht, bijvoorbeeld voor:

DGA

Voorbereiding werkkostenregeling (WKR)

01-08-2015

Zoals het er nu naar uitziet wordt de Werkkostenregeling (WKR) écht verplicht vanaf 2015. Deze regeling zou eigenlijk vanaf 2014 al verplicht worden, maar is eerder een jaar uitgesteld.

Tekening

Subsidieregeling praktijkleren uiterlijk 15-09-2015 aanvragen

25-07-2015

Het is weer mogelijk om over het afgelopen studiejaar 2014-2015 de ‘subsidieregeling praktlijkleren’ aan te vragen. Dit dient gedaan te worden via e-herkenning en kunnen wij desgewenst voor u doen. De termijn verstrijkt op 15 september 2015 om 17:00.

Geld

De Wet Flexibel Werken per 01-01-2016

15-07-2015

Zoals het er nu naar uit ziet gaat de Wet Flexibel Werken per 01-01-2016 in. Deze vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De Wet Flexibel Werken zal alleen gelden voor werkgever die 10 of meer werknemers in dienst hebben.

20110710-vakantiedagen

De wettelijke vakantieuren over 2014 mogen vervallen

02-07-2015

Sinds 2012 is nieuwe regelgeving van toepassing, waardoor de opgebouwde wettelijke vakantieuren van een werknemer slechts houdbaar zijn tot 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarover deze vakantieuren zijn opgebouwd. 

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 01-07-2015 incl. AOW-gerechtigden

01-07-2015

De wettelijke bruto minimumlonen worden per 1 juli 2015 aangepast. Vanaf 1 juli 2015 geldt het wettelijk minimumloon ook voor personen die de AOW-leeftijd reeds bereikt hebben. Voorheen was het mogelijk om hen ook onder het wettelijk minimumloon uit te betalen.

Tekening

Jongere werknemers – versoepeling premiekorting en werving

01-07-2015

De premiekorting voor jongere werknemers is per 1 juli 2015 versoepeld; u hoeft namelijk nog maar een contract van 24 uur per week aan te bieden, in plaats van 32 uur. 

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Wet Werk en Zekerheid per 01-07-2015

01-07-2015

De volgende wijzigingen voor de Wet Werk en Zekerheid gaan in per 01-07-2015.

DGA

Gebruikelijkloon DGA 2015

01-04-2015

Met ingang van 2015 zijn er een aantal wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling die geldt voor DGA’s & aanmerkelijkbelanghouders. Het loon is het hoogste van één van de volgende bedragen

Geld

Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2015

01-01-2015

De volgende wijzigingen voor de Wet Werk en Zekerheid gaan per 01-01-2015 in.

Eurobl

Nieuwsbrief Werkkostenregeling 2015

11-12-2014

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling wordt ingevoerd voor iedere werkgever. 

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 01-01-2015

11-12-2014

De wettelijke bruto minimumlonen worden per 1 januari 2015 aangepast.

ESBR-3241

VAR wordt 'Beschikking geen loonheffingen' (BGL)

01-12-2014

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat. U leest hier de hoofdpunten uit het wetsvoorstel

ESBR-3148

Nieuwsbrief loonheffingen 2015

12-11-2014

De nieuwsbrief loonheffingen 2015 is uitgebracht door de belastingdienst. Hier kunt u diverse fiscale wijzigingen in terug vinden.

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Wet Aanpak Schijnconstructies

27-08-2014

Per 1 januari gaan mogelijk een aantal wijzigingen in betreffende de 'Wet Aanpak Schijncontstructies'. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming, vooral als u onder het wettelijk of CAO-loon betaald of laat betalen door uitleenbureau.

ESBR-3241

Nieuwe User Interface Easy Salary Online

05-08-2014

De nieuwe User Interface van Easy Salary Online is inmiddels opgeleverd. Deze kunt u op de gebruikelijke manier bereiken via 'inloggen', rechtsbovenaan de webpagina.

Geld

Jaarcontract kan nu al transitievergoeding tot gevolg hebben

30-07-2014

Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers recht hebben op een transitievergoeding, indien hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd wordt, of wel beëindigd wordt. Dit geldt voor werknemers die minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest.

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 01-07-2014

01-07-2014

De wettelijke bruto minimumlonen zijn per 1 juli 2014 aangepast

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Wet Werk en Zekerheid toch uitgesteld

25-06-2014

Er waren een aantal wijzigingen aangekondigd, die per 01-07-2014 van kracht zouden gaan.

Tekening

Subsidieregeling Praktijkleren aan te vragen vanaf 2 juni 2014

28-05-2014

De regeling ‘Afdrachtvermindering onderwijs’ is vanaf 2014 komen te vervallen. De ‘Afdrachtvermindering onderwijs’ hield in dat middels op de te betalen loonaangifte een bedrag in mindering gebracht mocht worden voor werknemers die een bepaalde opleiding volgde. 

Geld

Wet Werk en Zekerheid

15-05-2014

Per 1 juli 2014 wordt mogelijk de 'Wet Werk en Zekerheid' ingevoerd. Deze wet heeft betrekking op medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.

Euro

Premiekorting jongere werknemers

30-04-2014

Graag attenderen wij u op het volgende. Vanaf juli 2014 kunt u in bepaalde gevallen een premiekorting in mindering brengen op de door u te betalen loonaangifte. Hieronder volgt een samenvatting van deze regeling.

Eurobl

Werkkostenregeling uitgesteld, fietsplan nog mogelijk

13-12-2013

Zoals u reeds van ons vernomen heeft, wordt de verplichte werkkostenregeling met een jaar uitgesteld. De werkkostenregeling wordt pas verplicht gesteld vanaf 1 januari 2015.

ESBR-2980

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

06-12-2013

De verrekeningsmogelijkheden voor de afdrachtvermindering S&O - ook wel genoemd S & O of WBSO - worden verruimd. Momenteel (2013 en eerdere jaren) kunt u het bedrag van de afdrachtvermindering alleen verrekenen met de tijdvakken die vallen binnen de periode van de S&O-verklaring. 

Tekening

Afdrachtvermindering onderwijs, Subsidieregeling praktijkleren

05-11-2013

De ‘Afdrachtvermindering onderwijs’, ook wel in de volksmond genoemd ‘korting onderwijs’ of ‘subsidie leerlingen’ in haar huidige hoedanigheid komt per 2014 te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats, genaamd ‘Subsidieregeling praktijkleren’.

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 01-01-2012

01-12-2011

De wettelijke bruto minimumlonen zijn per 1 januari 2012 aangepast. Betaalt u een of meer van uw werknemers een loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon uit? Afhankelijk van wat u met ons heeft afgesproken zullen wij de lonen voor u aanpassen of eerst contact met u opnemen. 

20110710-vakantiedagen

Wijzigingen in de opbouw van vakantieuren per 2012

07-10-2011

Vanaf het jaar 2012 zijn er twee wijzigingen in de opbouw van wettelijke vakantieuren voor werknemers: de vervaltermijn van wettelijke vakantieuren wordt korter  en de opbouw van wettelijke vakantieuren voor zieke werknemers wordt gelijkgesteld aan niet-zieke werknemers. Voor bovenwettelijke vakantieuren zijn er geen wijzigingen.

 

Euro

Vitaliteitsregeling - Spaarloon en Levensloop verdwijnen

21-09-2011

Er wordt een nieuwe regeling in het leven geroepen: de ‘vitaliteitsregeling’. Deze zal de levensloopregeling en spaarloonregeling gaan vervangen. Het is mogelijk deel te gaan nemen aan de vitaliteitsregeling vanaf 2013.

DGA

Online personeelsadministratie / loonadministratie

02-09-2011

De papieren loonstrook verdwijnt langzaam. Easy Salary geeft al geruime tijd de mogelijkheid om werknemers online hun loonstrook, jaaropgave, persoonlijke werknemersdossier en verlofsaldo te raadplegen.

WGA-premie

WGA premie 2012 bekend

02-09-2011

Op 1 september 2011 heeft het UWV het nieuwe minimale 'gedifferentieerde premiepercentage' voor de WGA bekend gemaakt. Het premiepercentage wordt in 2012: 0,48%. In 2011 was dit: 0,56%.

Eurobl

Ondernemingen laten geld liggen in de werkkostenregeling.

29-07-2011

Voor veel ondernemingen is de introductie van de werkkostenregeling een kans om op fiscaal terrein kosten te besparen.

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 01-07-2011

01-07-2011

De wettelijke bruto minimumlonen zijn per 1 juli 2011 aangepast.

Auto

BTW voor de auto van de zaak anders berekend

01-07-2011

Vanaf 1 juli 2011 is er een wijziging in de bepaling van de waarde voor het privé-gebruik van een auto van de zaak. Mogelijk heeft deze wijziging ook gevolgen voor de werknemer die geen privé-kilometers rijdt, maar wel zijn of haar auto voor woon-werk verkeer gebruikt. 

ESBR-2980

Jongere werknemers duurder vanaf 2012

25-06-2011

Vanaf 1 januari 2012 wordt de kleinebanenregeling afgeschaft. Deze tijdelijke regeling is in 2010 in het leven geroepen.

Bankbiljetten

Update nieuwsbrief loonheffingen 2011

08-01-2011

De Belastingdienst heeft een update gemaakt van de nieuwsbrief loonheffingen 2011. 

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijk minimumloon per 01-01-2011

01-01-2011

De wettelijke bruto minimumlonen zijn per 1 januari 2011 aangepast.

2010-09-14-Photoxpress_4614268

Spaarloon vrij opneembaar vanaf 15-09-2010

14-09-2010

Het spaarloon van uw werknemers is vrij opneembaar vanaf 15 september 2010. Het gaat om alle gespaarde bedragen van 2006 tot en met 2009.

Contract

4 arbeidsovereenkomsten / 4 jaar voor bepaalde tijd jongeren

08-07-2010

Normaliter mag u uw werknemer 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden en maximaal 3 jaar lang. Blijft uw werknemer hierna nog in dienst, dan is dit voor onbepaalde tijd.

Eurobl

Werkkostenregeling per 1 januari 2011

02-07-2010

Voor u een forse kostenpost of juist kostenbesparing? Per 1 januari 2011 wordt de (ingrijpende) werkkostenregeling ingevoerd. 

Easy-salary-logo-500x250px

Nieuwe website Easy Salary gelanceerd

01-07-2010

Onze nieuwe website is gelanceerd. De oude website dateert alweer uit 2007. De hernieuwde website geeft een beter overzicht van de dienstverlening van Easy Salary. Behalve het nieuwe ontwerp bevat deze de volgende nieuwe functionaliteiten: