Nieuws

Stapel-geld

Payrolling minder aantrekkelijk vanaf 2020 – WAB

17-07-2019

Door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt per 2020 de regelgeving rondom Payrolling ingrijpend gewijzigd. Payrolling-constructies worden hierdoor minder flexibel en dus minder aantrekkelijk.

Contract

Gewijzigde ketenbepaling vanaf 2020 – WAB

17-07-2019

Door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt per 2020 de maximale periode dat er tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden aangeboden weer aangepast naar 3 jaar.

Geld-2

Transitievergoeding / ontslag vanaf 2020 - WAB

17-07-2019

De regelgeving van de transitievergoeding wijzigt aanzienlijk met ingang van 2020 door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Bij ontslag via de kantonrechter wijzigt er ook een en ander.

20110710-vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen weer vervallen per 01-07-2019

01-07-2019

Het is weer 1 juli, het is mogelijk (doch ongebruikelijk) om wettelijke vakantiedagen van het afgelopen jaar 2018 af te boeken.

Belastingdienst

Jeugd LIV 2019 (update juni 2019)

28-06-2019

Geüpdate juni 2019 - Dit bericht is van belang als u jeugdige werknemers in dienst heeft, die u rond het voor hen geldende wettelijke minimumjeugdloon betaald. U kunt dan namelijk een tegemoetkoming ontvangen, die kan oplopen tot enkele € 1.892,80 per werknemer, mits u aan specifieke voorwaarden voldoet.

Eurobl

Wettelijke minimumlonen (aanzienlijk!) aangepast per 01-07-2019

28-06-2019

De wettelijke minimumlonen zijn weer aangepast per juli 2019. Vooral de minimumjeugdlonen stijgen deze keer aanzienlijk.

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Subsidieregeling praktijkleren nu aan te vragen

02-06-2019

Dit bericht is van belang als u een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt - De subsidieregeling praktijkleren kan weer worden aangevraagd over afgelopen schooljaar 2018-2019, uiterlijk 16-09-2019 om 17:00. 

Stapel-geld

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

01-04-2019

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Wettelijke minimumlonen aangepast per 01-01-2019

01-01-2019

De bedragen van het wettelijke minimumloon zijn weer aangepast per 2019. De nieuwe bedragen vindt u hier terug.

Belastingdienst

Lage inkomensvoordeel (LIV) 2019

31-12-2018

Dit bericht is van belang als u werknemers rond het volwassen wettelijk minimumloon betaald. U kunt namelijk een tegemoetkoming tot € 2.000 per werknemer ontvangen, als u aan specifieke voorwaarden voldoet.

ESBR-2980

Lage inkomensvoordeel (LIV) bedragen 2018

01-07-2018

De bedragen voor het lage inkomensvoordeel zijn bekend voor het jaar 2018. Het 'lage inkomensvoordeel' is van belang als u werknemers in dienst heeft die u rond het wettelijk minimumloon betaald. Het is nu namelijk nog mogelijk om hun uren of loon zo bij te sturen dat zij aan de voorwaarden voldoen en u per werknemer maximaal € 2.000 ontvangt.

ESBR-3241

Nieuw per 2018: Jeugd-LIV

27-06-2018

Met ingang van 2018 komt er naast het reguliere ‘Lage inkomensvoordeel’ (LIV) ook een ‘Jeugd-LIV’ bij.

De reden van deze nieuwe regeling is als volgt: met ingang van 1 juli 2017 zijn de wettelijke minimumlonen van jeugdige werknemers verhoogd. De nieuwe tegemoetkoming dient ter compensatie hiervan.

Gdpr

De AVG per 25 mei 2018 en vertrouwelijke gegevens van uw personeel

14-05-2018

Per 25 mei gaat de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) in, welke gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering op het gebied van privacyrechten. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid tot het gebruik van de ‘Qwoater Dossiermodule’ van onze software, waarmee u conform de AVG de personeelsdossiers kunt bijhouden, opslaan en weer vernietigen.

ESBR-2980

Lage inkomensvoordeel (LIV) met ingang van 2017

01-01-2017

Belangrijk indien u rond het minimumloon betaalt! Dit bericht is van groot belang indien u werknemers in dienst heeft die u rond het wettelijk minimumloon van een 22-jarige betaald. De hoogte van hun loon en het aantal uren dat zij werken kan namelijke directe invloed hebben op een tegemoetkoming voor de loonkosten.