• Expert voor experts
  • Gericht op accountants- en administratiekantoren
  • Meer dan 15 jaar ervaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Easy Salary B.V., KVK 57379661
Hoofdvestiging aan Berkelse Poort 49, 2651 JX Berkel en Rodenrijs,

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.easysalary.nl 

Randweg West 45-47
2662 ER Bergschenhoek 

KVK-nummer: 57379661

Om te voorkomen dat bots spam- of phishing mails sturen, vermelden wij ons e-mailadres niet in deze privacyverklaring.

Luuk van Galen is de Functionaris Gegevensbescherming van Easy Salary B.V. Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Easy Salary B.V.. Zijn e-mailadres is telefonisch op te vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Easy Salary B.V. verwerkt gegevens van u, uw bedrijf, uw klanten en bijbehorende werknemers, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren verwerken wij ook werknemersgegevens. De details hiervan zijn vastgelegd in onze verwerkersovereenkomst, die integraal onderdeel uitmaakt van onze leveringsvoorwaarden. Als u klant bij ons bent of wordt dan heeft u deze ontvangen en verwijzen wij u hiernaar. Als u een nieuw exemplaar wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

De informatie hieronder heeft geen betrekking op de dienstverlening die wij uitvoeren (zie hiervoor de verwerkersovereenkomst), maar op uw acties op onze website, waaronder het invullen van een contactformulier.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Easy Salary B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan telefonisch contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Easy Salary B.V. verwerkt de persoonsgegevens van uw bezoek aan onze website voor de volgende doelen:

  • Easy Salary B.V. analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren.
  • Easy Salary B.V. kan contact met u opnemen als u uw gegevens heeft achtergelaten, bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen of een offerte toe te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Easy Salary B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Easy Salary B.V.) tussen zit. Alle besluiten over deze zaken worden genomen door een natuurlijk persoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Easy Salary B.V. bewaart uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn. Indien er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Op uw verzoek zullen wij al eerder uw gegevens vernietigen, tenzij wij vanuit de wet- of regelgeving verplicht zijn om deze langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Easy Salary B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Easy Salary B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies/scripts. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we een script op onze website dat uw surfgedrag op onze website bijhoudt, zodat wij er van op de hoogte zijn welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden en wordt dan ook alleen voor marketingdoeleinden gebruikt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website kunnen ook cookies/scripts worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Easy Salary B.V.. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de gegevensverwerking per post of e-mail (telefonisch op te vragen) naar ons toesturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek.

Easy Salary B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Easy Salary B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per post of vraag ons mailadres per telefoon op.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

    Naam