• Expert voor experts
 • Gericht op accountants- en administratiekantoren
 • Meer dan 15 jaar ervaring

Vraag de subsidie voor het stagefonds zorg aan uiterlijk 1 oktober 2022

De subsidie voor het Stagefonds Zorg kan weer worden aangevraagd over het schooljaar 2021-2022. Dit dient uiterlijk 1 oktober 2022 gedaan te zijn.

Bron: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Met het Stagefonds Zorg kunnen zorgaanbieders mbo– en hbo-studenten meer stageplaatsen aanbieden en de stagebegeleiding verbeteren. Zo kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorgsector worden opgelost of voorkomen.

Voor wie

Deze subsidie is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden voor:

 • verpleegkundigen
 • verzorgenden
 • sociaal agogische opleidingen
 • doktersassistenten
 • apothekersassistenten
 • tandartsassistenten
 • zorgtechnicus
 • social work/sociaal werk (hbo)
 • sociaal pedagogisch hulpverlener
 • maatschappelijk werk en dienstverlening
 • bachelor medische hulpverlening
 • bachelor pedagogiek

Voor de complete lijst met opleidingen zie bijlagen 1–4 van de subsidieregeling.

Belangrijke voorwaarden

 1. De stageaanbieder moet zorg leveren op basis van een van onderstaande wetten:
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  • Wet publieke gezondheid (GGD)
 2. Stageaanbieder van mbo-stages moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn
  • Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen in het mbo kunt u bij SBB terecht: 088 3380000 of info@s-bb.nl.
  • Voor het verzorgen van enkel hbo-stages is geen erkenning nodig, wel dient men bij SBB geregistreerd te staan.
 3. Alleen voor een in de regeling opgenomen volledige opleiding
  U kunt alleen subsidie aanvragen voor stagiaires die stagelopen voor een in de regeling opgenomen volledige mbo- of hbo-opleiding. In de regeling vindt u een uitgebreid overzicht van alle studies die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie uit het Stagefonds Zorg achteraf aan, na het afronden van het schooljaar. Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kunt u subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2021-2022. Aanvragen ontvangen na 1 oktober 2022 worden afgewezen.

Let op! Om in te loggen bij Stagefonds Zorg heeft u een registratiecode nodig. Deze code staat in een brief die u van ons hebt ontvangen. In de brief staat ook het webadres van een online formulier waar u de registratiecode moet invoeren: https://stagefonds.formulierdus-i.nl. Dit webadres werkt niet als u er ‘www’ voor zet (dus https://www.stagefonds.formulierdus-i.nl). U vindt het formulier door op onderstaande knop te klikken.

Registratiecode invoeren

Studiejaar 2021-2022

De subsidieregeling is verlengd. Daarom kunt u ook voor het studiejaar 2021-2022 weer een beroep doen op het Stagefonds Zorg. Bij ons bekende instellingen ontvangen in augustus 2022 van ons automatisch bericht. Heeft u eind augustus geen automatisch bericht per post van ons ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor subsidie uit het Stagefonds Zorg? Neem dan contact met ons op.

Voor het studiejaar 2021-2022 is het budget eenmalig verhoogd met € 63,5 miljoen naar € 175,5 miljoen. Hiermee wil het kabinet stageaanbieders opnieuw meer financiële ruimte bieden voor het realiseren van stageplaatsen in de nafase van de COVID-19 pandemie. Het budget wordt verdeeld volgens de normale procedure, u hoeft dus alleen de instructies bij de aanvraag te volgen om aanspraak te maken op het extra budget.

Hoelang duurt het?

Van aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen en op tijd binnen zijn, berekent DUS-I alle subsidiebedragen medio november. Vanaf dan tot het einde van het jaar versturen we de beschikkingen en betalen we toegekende aanvragen uit.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

  Naam