• Expert voor experts
 • Gericht op accountants- en administratiekantoren
 • Meer dan 15 jaar ervaring

Maatwerk oplossingen

Wij hebben overal aan gedacht. Zelfs aan dingen waar u wellicht niet bij heeft stilgestaan. Dat mag u ook van ons verwachten. Wij zijn immers de experts voor experts.

Personalisatie & branding

U mag als intermediair de salarisadministratie dan wel (willen) uitbesteden, u wilt wellicht zo veel mogelijk uitstralen dat u deze diensten in-house verzorgt. Dit bereiken we met de volgende optionele diensten waarvoor we geen kosten in rekening brengen:

 • Uw kantoorlogo in het inlogportaal van uw klanten
 • Het beheer van uw e-mail inbox voor de salarisadministratie
 • Uw eigen unieke directe telefoonnummer om uw salarisafdeling te bellen en direct uw contactpersoon of contactpersonen te bereiken. Dit maakt het mogelijk voor u om met, dan wel zonder ruggespraak klanten door te verbinden of zelfs klanten direct te laten bellen naar uw salarisafdeling.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om zelf met ons te communiceren.

Wensen van uw klant

De wensen van uw klanten registreren we en behandelen we op maat. Hierbij kunt u denken aan:

 • Wanneer worden de lonen verwerkt?
 • Hoe wil de klant aanleveren?
 • Voeren wij CAO-verhogingen direct door en signaleren wij dit of bespreken wij dit eerst met u of met de klant?
 • Wil de klant aan het begin van het jaar een betaallijst ontvangen met alle te betalen loonaangiftebedragen?

Belangrijke meldingen

Meldingen van onder andere aflopende overeenkomsten, naderende verjaardagen en jubilea kunnen naar u of direct naar uw klant worden verzonden. Deze momenten kunnen belangrijke contactmomenten zijn voor advieswerkzaamheden die u zelf kunt uitvoeren of die wij namens u kunnen uitvoeren.

Aansluiting facturering

Voor een juiste facturatie aan uw klanten is het belangrijk dat wij de juiste data aan u aanleveren. Wij zorgen dat u maandelijks over een duidelijk overzicht beschikt met de uitgevoerde werkzaamheden en de zaken die u nodig heeft om de juiste zaken aan uw klanten te factureren. Wij zien het belang in van een goede synergie op dit vlak en staan op dit vlak ook volledig open om optimaal samen te werken.

Subsidieregeling praktijkleren

Jaarlijks attenderen wij de klanten op de subsidieregeling praktijkleren en de voorwaarden en waar wij op de hoogte zijn voor de mogelijkheid van het toepassen van de subsidieregeling overleggen wij met de klant wie de aanvraag van de subsidie doet.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

  Naam