• Expert voor experts
  • Gericht op accountants- en administratiekantoren
  • Meer dan 15 jaar ervaring

Wijziging per 1-8-2022 Werknemers die binnen de EU gedetacheerd worden, dienen op de hoogte te worden gesteld diverse zaken.

Per 1-8-2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking’. Onderdeel hiervan is dat werknemers die binnen de EU gedetacheerd worden op de hoogte gesteld dienen te worden van diverse zaken.

Zo dient werknemer geïnformeerd te worden over het land of de landen waar het werk zal worden verricht, alsmede de verwachte duur ervan en of de terugkeer van de werknemer is geregeld – en zo ja, hoe dit geregeld is.

Qua loon dient aangegeven te worden waar werknemer recht op heeft volgens het geldende recht van de ontvangende lidstaat.

Het loon van de werknemer dient gespecificeerd te worden als er extra toeslagen betaald worden in verband met de detachering. Qua kostenvergoedingen dient de aard gespecificeerd te worden, bijvoorbeeld reis-, verblijf- en maaltijdkosten.

De werkgever dient de werknemer tevens te informeren over het webadres van de EU lidstaat. Het gaat hierbij om de unieke officiële nationale website(s) die betreffende lidstaat ontwikkeld heeft voor EU-detacheringen.

N.b. dit artikel geldt niet voor zeevarenden / zeevissers.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

    Naam