• Expert voor experts
  • Gericht op accountants- en administratiekantoren
  • Meer dan 15 jaar ervaring

Wijziging per 1-8-2022: Voorspelbare werkpatronen

Per 1-8-2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking’.

Onderdeel hiervan is dat er een voorspelbaar werkpatroon gecreëerd dient te worden en dat de werknemer een verzoek hiertoe mag indienen. Door de nieuwe wet dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen:

Een voorspelbaar werkpatroon, waarbij de werkgever de werknemer dient te informeren over de gebruikelijke arbeidstijd inclusief overwerk en bijbehorende vergoedingen.

Een onvoorspelbaar werkpatroon, waarbij de werkgever de werknemer dient te informeren over de momenten waarop de werknemer verplicht is arbeid te verrichten bij een oproep – dit wordt genoemd de referentieperiode. Werkgever dient werknemer ook te informeren over het minimale gegarandeerde aantal uren en het loon voor de meeruren boven het gegarandeerde aantal uren.

De werknemer mag meer uren weigeren indien deze buiten de referentieuren vallen en/of de werkgever de werknemer niet binnen 4 dagen voor aanvang van de meeruren heeft opgeroepen (net zoals voor oproepkrachten geldt).

Verzoek indienen door werknemer
Als de werknemer minimaal 26 weken in dienst is, dan mag deze ook een verzoek indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit mag de werknemer eenmaal per jaar doen, de werkgever dient hier gemotiveerd binnen een maand op te reageren (bij kleine werkgevers met minder dan 10 werknemers geldt een termijn van 3 maanden).

Bij uitblijven van reactie van de werkgever wordt het verzoek van werknemer automatisch gehonoreerd.

Uitzonderingen
Dit artikel in de nieuwe wet is overigens niet van toepassing op werknemers die doorgaans minder dan 4 dagen huishoudelijke werkzaamheden verricht, alsmede zorgwerkzaamheden aan de leden van de huishouden, waarbij de werknemer in dienst van een natuurlijk persoon is van betreffend huishouden. Ook is dit artikel van de wet uitgesloten voor zee-arbeidsovereenkomsten / zeevisserij.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

    Naam