• Expert voor experts
  • Gericht op accountants- en administratiekantoren
  • Meer dan 15 jaar ervaring

Wijziging per 1-8-2022 Reden nevenwerkzaamhedenbeding

Per 1-8-2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking’. Onderdeel hiervan is dat de werkgever een goede reden moet hebben om een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen.

Huidige situatie
Veel werkgevers nemen in hun arbeidsovereenkomst een nevenwerkzaamhedenbeding op, waarbij het werknemers verboden wordt om nevenactiviteiten uit te voeren, dus bijvoorbeeld een andere baan te hebben.

Nieuwe situatie
Vanaf 1-8-2022 dient de werkgever een goede reden te hebben om nevenwerkzaamheden te verbieden die aan de werkgever schade kunnen aanbrengen, zoals:

  • Belangenverstrengeling te voorkomen
  • De toegestane arbeidsduur van de arbeidstijdenwetgeving niet overschrijden, waardoor de gezondheid van werknemer in het geding komt of niet fit de werkzaamheden kan uitvoeren
  • Bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
  • De nevenwerkzaamheden zijn onverenigbaar met de werkzaamheden van/voor werkgever en kunnen het imago van werkgever schaden

Wij adviseren om bij een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen dat een werknemer altijd toestemming moet vragen voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden, zodat werkgever kan beoordelen of deze schade aan werkgever zouden kunnen aanbrengen. Tevens adviseren wij een boetebeding op te nemen, zodat u niet hoeft te bewijzen dat u daadwerkelijk schade heeft geleden zodra het beding overtreden is.

Wenst u dat wij een nevenbeding voor u opstellen / uw arbeidsovereenkomst hier op aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

    Naam