• Expert voor experts
 • Gericht op accountants- en administratiekantoren
 • Meer dan 15 jaar ervaring

Wijziging per 1-8-2022: uitgebreide informatieplicht werkgever

Huidige situatie
Momenteel informeren veel werkgevers de werknemer over diverse arbeidsvoorwaarden, zoals functie, loon, werktijden, de pensioenregeling, of en welke CAO van toepassing is, indiensttreding en einde van de arbeidsovereenkomst.

Nieuwe situatie
Vanaf 1-8-2022 dient de werkgever de werknemer ook te informeren (door bijvoorbeeld op te nemen in de arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement) over:

 • Indien de tijdstippen van de arbeid (grotendeels) voorspelbaar zijn: informatie over de duur van de normale arbeidstijd en regelingen voor arbeid buiten de reguliere arbeidstijd en eventuele regelingen over het ruilen van arbeidstijden of wijzigen van het rooster.
 • Indien de tijdstippen van de arbeid (grotendeels) onvoorspelbaar zijn: de werkgever dient aan te geven dat de tijdstippen variabel zijn, met het aantal uur dat gegarandeerd aangeboden wordt (bijvoorbeeld 0, 10 of 20 uur per week). Tevens dient aangegeven te worden op welke dagen en tijdstippen de werknemer verplicht kan worden te werken en welke oproeptermijn er geldt (dat is momenteel minimaal 4 kalenderdagen van te voren).
 • Waar de arbeid wordt verricht (op de werkplek of thuis en eventueel in welke mate) en hoe/door wie dit eventueel bepaald wordt
 • Naast de opzegtermijn die geldt dient ook geïnformeerd te worden hoe deze kan worden opgezegd (bijvoorbeeld per e-mail aan de HR-manager en dat de werknemer in de gaten houdt de bevestiging te ontvangen)
 • De hoogte van het loon en hoe dit is opgebouwd per bestanddeel (bijvoorbeeld maandloon, vakantiegeld, overwerkloon, bonus), de manier van uitbetaling en de frequentie van uitbetaling, bij stukarbeid de prijs per stuk en redelijke arbeidstijd hiervan
 • Vakantie- en verlof (ook andere vormen van verlof, zoals bijzonderverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, etc)
 • Heeft de werknemer recht op scholing en wat zijn de details / voorwaarden hiervan
 • De duur en exacte voorwaarden van de proeftijd

Het is van belang dat de werkgever over een bewijs beschikt dat hij de informatie aan werkgever verstrekt heeft.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

  Naam