• Expert voor experts
  • Gericht op accountants- en administratiekantoren
  • Meer dan 15 jaar ervaring

Wijziging per 1-8-2022 Werknemers mogen niet benadeeld / ontslagen worden door gebruik van deze Wet

Per 1-8-2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking’. Onderdeel hiervan is dat werknemers die gebruik maken van rechten die zijn vastgesteld in deze richtlijn beschermd worden tegen ontslag of benadeeld worden.

Als werknemers van mening zijn dat zij ontslagen of benadeeld zijn op grond van het gebruik (willen) maken van deze wet, kunnen zij de werkgever verzoeken op gegronde redenen op te geven voor het ontslag of de benadelende maatregel.

Indien werknemers voor de rechter of ander bevoegd orgaan feiten aanvoeren die doen vermoeden dat het ontslag of de benadelende maatregel hebben ondergaan omdat zij gebruik hebben gemaakt van deze richtlijn, dan ligt de bewijslast bij de werkgever om aan te tonen dat er geen sprake is van ontslag of benadelende maatregel op deze gronden.

Klant worden?

We maken graag vrijblijvend kennis! Bel ons op 010 – 840 28 58 of laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u z.s.m. terug.

    Naam