4 arbeidsovereenkomsten / 4 jaar voor bepaalde tijd jongeren

08-07-2010

Contract

Normaliter mag u uw werknemer 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden en maximaal 3 jaar lang. Blijft uw werknemer hierna nog in dienst, dan is dit voor onbepaalde tijd.

Er is een nieuwe tijdelijke wet per 9 juli 2010 in werking getreden. Hierdoor is het nu mogelijk om uw werknemer een 4e arbeidsovereenkomst of maximaal 4 jaar lang arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te bieden. Dit geldt alleen voor werknemers jonger dan 27 jaar.Deze wet is aangenomen om de arbeidsparticipatie onder jongeren te bevorderen in de huidige economische omstandigheden.

Vooralsnog geldt de wet tot 1 januari 2012. Indien u dus vanaf 9 juli 2010 tot en met 31 december 2011 een werknemer onder de 27 reeds 3 jaar of 3 arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) in dienst heeft, dan kunt u hiervan gebruik maken. Deze vierde arbeidsovereenkomst en/of deze arbeidsovereenkomst die de drie jaren termijn overschrijdt loopt dan gewoon van rechtswege af, ook indien dit contract eindigt na 1 januari 2012.

De naam van de wet is:
"Wet van 30 juni 2010 tot tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren." 

U kunt de officiële bekendmaking lezen op de website www.officielebekendmakingen.nl . De wet is bekend gemaakt op 8 juli 2010.