Aandachtspunten arbeidscontract

02-06-2020

Arbeidscontract

Een arbeidscontract is van groot belang voor zowel de werkgever als medewerker. Hierin staat opgesteld welke rechten en plichten beide partijen hebben. De bindende overeenkomst bevat voorwaarden en afspraken over bijvoorbeeld de werktijden, vakantiedagen, reiskostenvergoedingen, toeslagen en het loon.

In dit artikel benoemen we belangrijke aandachtspunten bij het opstellen en aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer spreek je van een arbeidsovereenkomst?

Er moeten aan een aantal elementen worden voldaan om van een arbeidscontract te kunnen spreken. We benoemen ze hieronder:

 • De werknemer verricht arbeid
 • De arbeid wordt gedurende een zekere tijd verricht
 • Loon is de tegenprestatie van de werkgever voor de door de werknemer verrichtte arbeid
 • De arbeid wordt verricht in dienst van of volgens instructies van de werkgever

Aangaan van de overeenkomst

Het arbeidscontract is vormvrij. Dat wil zeggen dat de partijen zelf mogen bepalen of de overeenkomst schriftelijk of mondeling wordt afgesloten. In de dagelijkse praktijk merken we dat er vaak misverstanden ontstaan als er niks op papier staat. Het is daarom altijd raadzaam om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Daarnaast moet de werkgever binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden een aantal zaken op papier zetten. Het is dus verstandig om dit vooraf in een schriftelijke arbeidsovereenkomst te doen.

De minimale inhoud

Omdat de werkgever binnen een maand schriftelijk opgaaf moet doen van een aantal gegevens, kan je stellen dat deze minimaal in het contract dienen te staan. Het gaat onder andere om de:

 • Naam en woonplaats van beide partijen
 • Plaats waar de arbeid wordt verricht
 • Functie van de werknemer of het soort arbeid
 • Datum van indiensttreding
 • Duur van de overeenkomst
 • Contracturen
 • Hoogte van het salaris en de termijn van uitbetaling
 • Hoogte van de vakantietoeslag
 • Hoeveelheid vakantiedagen
 • Duur van de opzegtermijn

Is er sprake van een concurrentiebeding, pensioenregeling, proeftijd en/of cao? Neem deze gegevens dan ook mee in het arbeidscontract.

Een duidelijke functieomschrijving

De functieomschrijving moet duidelijk in het contract staan en overeenkomen met de feitelijke werkzaamheden. Het is belangrijk dat de werknemer weet wat van hem of haar verwacht wordt. Let wel op dat de omschrijving niet te specifiek is. Dan heb je als werkgever namelijk geen slag om de arm voor als andere taken verricht moeten worden.

Duur van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidscontract geldt voor een bepaalde of onbepaalde periode. Het is raadzaam om in een tijdelijk contract een duidelijke einddatum aan te geven. Soms is dat lastig, bijvoorbeeld als de werknemer is aangenomen voor de uitvoering van een project. Probeer dan zo specifiek mogelijk te zijn over het eindpunt van het contract. Bijvoorbeeld door op te nemen dat het dienstverband eindigt na afronding van het project. 

Aantal tijdelijke contracten

De werkgever hoeft een dienstverband voor bepaalde tijd niet te verlengen. Als een werknemer meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen, wordt het automatisch overgezet in een vast contract. Let er als werkgever op dat dit niet onbedoeld gebeurt.

Tussentijds opzegbeding

In principe mogen beide partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds beëindigen. Dit kan alleen in de proeftijd óf als de werkgever een zogeheten tussentijds opzegbeding in het contract opneemt. Dit is ten zeerste aan te raden, zonder moet de werkgever iemand die onvoldoende presteert blijven betalen tot het einde van het contract.

Opzegtermijn

Sommige werkgevers kiezen voor een lange opzegtermijn zodat ze ruim voldoende de tijd hebben om een vervanger te zoeken. Maar dit is niet altijd slim. Als je als werkgever iemand wilt ontslaan, zit je dus zelf ook extra lang aan die persoon vast.

De huisregels

Veel organisaties hebben hun eigen huisregels. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat deze overeenkomen met de wettelijke bepalingen en eventueel de geldende cao. Werkgevers doen er verstandig aan om in het arbeidscontract te verwijzen naar de huisregels. Mochten ze niet worden nageleefd kan je makkelijk arbeidsrechtelijke stappen ondernemen.

Ziekteverzuimregeling

Als hier niks over in het arbeidscontract staat, is de werkgever verplicht de eerste twee dagen van ziekte door te betalen (minimaal 70% van het salaris). Er kan ook een afspraak over loonvrije wachtdagen zijn opgenomen, dan ontvangt de werknemer de eerste twee dagen van ziekte geen salaris.

Juiste proeftijd hanteren

In principe mogen de partijen een proeftijd van maximaal een maand afspreken. In een contract dat korter duurt dan een halfjaar mag geen proeftijd worden opgenomen. Bij een vast dienstverband of tijdelijk contract van meer dan twee jaar kan een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen. Een correcte notering is belangrijk omdat er anders helemaal geen proeftijd meer geldt. 

Een goed doordacht arbeidscontract

De praktijk leert dat werkgevers veel kostbare fouten maken in het hun arbeidsovereenkomsten. Dit kan vervelende situaties opleveren. Het is verstandig zoveel mogelijk goed vast te leggen om zodoende conflicten te voorkomen. We hebben benoemd welke gegevens het contract minimaal moet bevatten en een aantal belangrijke elementen uitgelicht. Maar er kan nog veel meer worden vastgelegd, zoals:

 • Overwerkvergoeding
 • Bonusregeling
 • Geheimhoudingsbeding
 • Reiskostenvergoeding
 • Gebruik van bedrijfseigendommen
 • Gebruik social media

Een arbeidscontract laten opstellen door een professional

Het opstellen van een goed arbeidscontract kan een uitdaging zijn. Door het uit te besteden bespaart u tijd en bent u verzekerd van kwaliteit.

Easy Salary heeft zich volledig gespecialiseerd in het verzorgen van salarisadministratie voor accountancy en administratiekantoren. Om de kwaliteit en continuïteit van de verwerkingen te waarborgen, bieden wij complete oplossingen. We adviseren over arbeidsovereenkomsten en kunnen ze desgewenst ook opstellen. Natuurlijk geheel volgens de laatste wettelijke en cao-bepalingen. Neem gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op.