Afdrachtvermindering onderwijs, Subsidieregeling praktijkleren

05-11-2013

Tekening

De ‘Afdrachtvermindering onderwijs’, ook wel in de volksmond genoemd ‘korting onderwijs’ of ‘subsidie leerlingen’ in haar huidige hoedanigheid komt per 2014 te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats, genaamd ‘Subsidieregeling praktijkleren’.

De regeling Afdrachtvermindering onderwijs mocht voor bepaalde groepen werknemers worden toegepast, zoals medewerkers die een BBL-opleiding volgen of die een initiële opleiding in het hbo volgen. Voor deze groepen mocht een bedrag direct in mindering worden gebracht opd e loonaangifte tot maximaal € 2.700 per medewerker per jaar.

De nieuwe regeling Subsidieregeling praktijkleren geldt ook voor een aantal groepen werknemers. Zo komen MBO-BBL leerlingen hiervoor in aanmerking. Maar niet alle groepen kunnen hiervan gebruikmaken. Zo komen werknemers die een HBO-opleiding volgen hiervoor alleen nog maar in aanmerking in de sectoren ‘techniek’ of ‘landbouw en natuurlijke omgeving’. Er komt geen overgangsregeling tussen de Afdrachtvermindering onderwijs en de Subsidieregeling parktijkleren.

Het verrekenen in de loonaangifte is ook niet meer toegestaan in de Subsidieregeling praktijkleren. Na afloop van het studiejaar dient de werkgever de subsidie aan te vragen. Het maximale bedrag is tevens € 2.700, net zoals bij de afdrachtvermindering onderwijs. Er is nu wel een maximaal budget beschikbaar gesteld, waardoor bij een grote hoeveelheid aanvragen de subsidie lager kan uitvallen.

Bent u al klant bij ons en maakt u gebruik van de huidige Afdrachtvermindering onderwijs? Wij zullen u dan verder informeren over dit onderwerp en met u afstemmen wie van ons de nodige stappen onderneemt.

Indien u wel meer informatie wilt maar u nog geen klant bent of nog geen gebruik maakt van de huidige Afdrachtvermindering onderwijs, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.