Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

06-12-2013

ESBR-2980

De verrekeningsmogelijkheden voor de afdrachtvermindering S&O - ook wel genoemd S & O of WBSO - worden verruimd. Momenteel (2013 en eerdere jaren) kunt u het bedrag van de afdrachtvermindering alleen verrekenen met de tijdvakken die vallen binnen de periode van de S&O-verklaring. 

Per 1 januari 2014 mag u het restant verrekenen met alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de S&O-verklaring geldig is. De S&O-periode voor alle werkgevers verlengd naar twaalf maanden per kalenderjaar 

Per 1 januari 2014 mag u een S&O-verklaring aanvragen voor maximaal twaalf maanden per kalenderjaar. Dit was in 2013 en eerdere jaren maximaal zes maanden. De periode van twaalf maanden gold eerder alleen voor werkgevers met een onderzoek- of ontwikkelafdeling.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op.