Compensatie transitievergoeding overlijden/pensioen/ziekte werkgever.

23-10-2020

UWV

Vanaf 1 januari 2021 kan er compensatie worden aangevraagd van transitievergoedingen die vanaf die datum zijn uitbetaald vanwege stoppen bedrijf door pensioen of overlijden van de werkgever. Als het bedrijf is gestopt door ziekte van de werkgever, dan kan er ook compensatie worden aangevraagd, het is nog niet bekend vanaf welke datum.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/na-ontslag/detail/compensatie-transitievergoeding-bij-bedrijfsbeeindiging

 

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Kleine bedrijven die stoppen wegens pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever kunnen compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij ontslag. Voor de compensatie gelden een aantal voorwaarden. De aanvraag voor compensatie doet u via een digitaal formulier in het werkgeversportaal van UWV.

Wanneer kan ik compensatie aanvragen van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging?

Stopt het bedrijf door het pensioen of het overlijden van de werkgever? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 compensatie aanvragen van de transitievergoeding die u vanaf deze datum heeft betaald.

Stopt het bedrijf door ziekte van de werkgever? De datum vanaf wanneer u compensatie kunt aanvragen is nog niet bekend. Als dat wel het geval is, dan leest u dat hier.

Voorwaarden bij de compensatie van de transitievergoeding

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging zijn:

 • Voor in ieder geval één werknemer heeft UWV toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Als UWV hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moet de arbeidsovereenkomst zijn ontbonden door de kantonrechter.
 • De arbeidsovereenkomst is beëindigd, omdat door het beëindigen van de onderneming door pensioen, ziekte of overlijden van de werkgever, de arbeidsplaats is vervallen.
  • Bij pensioen geldt dat de werkgever de AOW-leeftijd heeft bereikt of bereikt binnen 6 maanden na het indienen van het verzoek om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
  • Bij ziekte geldt dat de werkgever door ziekte niet door kan of kon gaan met zijn werk binnen 26 weken nadat een bedrijfsarts hierover heeft geadviseerd.
   Let op: de datum waarop u de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte kunt doen is nog niet bekend.
  • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een verzoek moeten hebben gedaan om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
 • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning.
 • De bruto transitievergoeding is helemaal betaald op of na 1 januari 2021. De transitievergoeding is een bruto bedrag, berekend met onder andere het bruto salaris. Heeft de werkgever alleen de netto vergoeding aan de werknemer gegeven, zonder een afdracht aan de Belastingdienst? Dan is dit een onvolledige betaling en wijzen wij de aanvraag voor compensatie af.
 • De transitievergoeding is betaald binnen 9 maanden na de datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Hoe vraag ik de compensatie transitievergoeding aan?

Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding, vult u online een formulier in. Het formulier voor aanvragen van bedrijven die stoppen door het pensioen of het overlijden van de werkgever staat vanaf 1 januari 2021 in het werkgeversportaal op uwv.nl. Om het formulier in te kunnen vullen heeft u het volgende nodig:

 • Een eHerkenning met een machtiging voor de dienst 'Ontslag/Indienen ontslagaanvraag'.
 • Een actief KvK-nummer.