Corona crisis en onbelaste kostenvergoedingen / DGA's

10-04-2020

Nieuw_coronavirus

Dit bericht is inmiddels vervangen door nieuwe regelgeving die u in dit nieuwe bericht kunt lezen.

Reiskosten en andere onbelaste kostenvergoedingen

Werkt uw personeel tijdelijk minder, op andere wijze, vanuit huis, of geheel niet en krijgen zij een vaste kostenvergoeding, bijvoorbeeld voor reiskosten, gereedschapsgeld of representatiekosten? Als deze kosten door het personeel nu niet meer of in mindere mate gemaakt worden, houdt u er dan rekening mee dat u de uitbetaling van deze kosten kunt of dient te stopzetten of verminderen.

Het is gebruikelijk om de uitbetaling van de vaste kostenvergoedingen stop te zetten per de eerste van een maand, dit kan echter ook gedurende de maand. Het is fiscaal toegestaan om de vaste reiskostenvergoedingen in beginsel, bij korte afwezigheid, 6 aansluitende weken door te betalen, dus u kunt er ook voor kiezen om de uitbetaling van de vaste kostenvergoeding iets langer te laten doorlopen. Als u langdurige afwezigheid van uw werknemer verwacht, dan mag u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. U mag de reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken.

Voor andere kostenvergoedingen dan reiskosten is het afhankelijk van hoe deze berekend zijn, alvorens deze fiscaal gezien stopgezet dienen te worden.

Als u de uitbetaling van bovenstaande kostenvergoedingen niet tijdig stopt conform fiscale regeling, dan gaan de uitbetaling ook ten laste van uw vrije ruimte van de WKR, mocht u die overschrijden dat bent u nog 80 % eindheffing verschuldigd over het overschreden bedrag van de vrije ruimte.

 

Voor de DGA

Draait u tijdelijk minder omzet? Wellicht dient uw salaris herzien te worden, om zo verliezen in uw B.V. te voorkomen. Geef in dat geval zo spoedig mogelijk uw nieuwe salaris aan ons door, om onnodige correcties op een later tijdstip te voorkomen. Wij adviseren u wel om de regels voor het gebruikelijkloon aan te houden, of u zou bij twijfel uw nieuwe salaris kunnen afstemmen met de Belastingdienst. Mocht u hierover advies of hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met uw accountant/adviseur - of als u die niet heeft dan kunt u met ons contact opnemen.

 

 

De bron van de afbeelding van het corornavirus bij dit bericht is het RIVM