Coronavirus en werktijdverkorting

16-03-2020

UWV

*** UPDATE 06-04-2020*** de nieuwe regeling, genaamd NOW, is live en kan worden aangevraagd. Zie dit bericht.

***UPDATE 18-03-2020***

De werktijdverkorting is afgeschaft, er komt een nieuwe regeling voor in de plaats. Er kan nog geen aanvraag worden ingediend voor die nieuwe regeling. Meer informatie volgt nog. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Heeft u als werkgever door het coronavirus tijdelijk verminderde werkzaamheden? Vraag dan een vergunning voor werktijdverkorting aan, zodat u voor de niet-gewerkte uren wordt gecompenseerd door het UWV middels een WW-uitkering.

Aanvraagformulier werktijdverkorting: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=123

Voorwaarden

  • De vermindering van werkzaamheden dient tijdelijk te zijn – minimaal 2 en maximaal 24 weken.
  • Minimaal 20 % van de arbeidscapaciteit kan niet benut worden
  • De reden is een buitengewone omstandigheid die niet onder het reguliere ondernemersrisico valt, zoals het coronavirus
  • De werktijdverkorting geldt alleen voor werknemer met loondoorbetalingsverplichting, niet oproepovereenkomsten en uitzendkrachten). Oproepkrachten kunnen –als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen - zelf een WW-uitkering aanvragen, zie https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen
  • De werktijdverkorting geldt niet voor werknemers die al ziek waren voordat de werktijdverkortingsperiode in gaat; voor hen geldt de reguliere loondoorbetalingsplicht

Werktijdverkorting wordt niet toegekend:

  • over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • voorzover het personeelsbestand van de onderneming niet op de redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd;
  • als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing wordt beïnvloed.

Duur werktijdverkorting

De vergunning geldt maximaal 6 weken. Na afloop kan er een verlenging worden aangevraagd van 6 weken. Er kan driemaal verlengd worden, t/m 24 weken. Het eenvoudigste is om de verlenging aan te vragen middels de link bij toewijzing van de eerste aanvraag. De aanvraag tot verlenging moet uiterlijk voor het einde van de periode van werktijdverkorting zijn ingediend.

Doorbetaling werknemer

Gedurende de werktijdverkorting betaalt de werkgever het loon door aan de werknemer. De werkgever wordt gecompenseerd door de WW-uitkering die de overheid betaald aan de werkgever. De compensatie valt mogelijk lager uit dan de werkelijke loonkosten, omdat niet alle loonkosten (zoals pensioenpremies) gedekt zijn.

Belangrijk - Meldingen aan het UWV:

Na ontvangst van de werktijdverkorting dient dit direct gemeld te worden aan het UWV middels deze link: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx

Na afloop van de periode werktijdverkorting dient de WW-uitkering bij het UWV te worden aangevraagd.

Hulp nodig?

Omdat er bij de aanvraag om specifieke gegevens worden gevraagd die bij ons niet bekend zijn (zoals welke personeelsleden er minder gaan werken), adviseren wij u om de aanvraag zelf in te dienen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, neemt u dan contact met ons op.