Coulanceperiode eis schriftelijk overeengekomen lage WW-premie verloopt 01-07-2020

22-06-2020

Contract

Zoals u in ons eerdere bericht kon lezen inzake de WAB, geldt er een premiedifferentiatie voor 'losse' contracten en 'vaste contracten'. Voor de laatstgenoemde mag 5 % minder premie worden berekend over het loon, dit scheelt dus aanzienlijk in de werkgeverslasten ten opzichte van 'losse' contracten.

Om als vast contract te worden aangemerkt, worden de volgende eisen gesteld:

  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen - als coronamaatregel is er coulance verleend voor deze eis tot 1 juli 2020, voor alle contracten ingegaan uiterlijk 31-12-2019
  • Deze is voor onbepaalde tijd
  • De contracturen per periode zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst

Op de eis van het schriftelijk overeengekomen is er, zoals hierboven reeds aangegeven, coulance verleend. Het vaste contract hoeft pas uiterlijk op 30-06-2020 ondertekend te zijn. Dit geldt wel alleen voor contracten die zijn ingegaan uiterlijk 31-12-2019.

Aangezien deze termijn nadert adviseren wij u om nu actie te ondernemen indien het contract nog niet schriftelijk overeengekomen is. U kunt dit middels een simpel addendum doen, waaruit blijkt per welke datum het contract voor onbepaalde tijd is aangegaan, alsmede het vaste overeengekomen aantal arbeidsuren. Desgewenst kunnen wij dit addendum voor u opstellen.