De wettelijke vakantieuren over 2014 mogen vervallen

02-07-2015

20110710-vakantiedagen

Sinds 2012 is nieuwe regelgeving van toepassing, waardoor de opgebouwde wettelijke vakantieuren van een werknemer slechts houdbaar zijn tot 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarover deze vakantieuren zijn opgebouwd. Hierna komen deze te vervallen, indien de werkgever dit wenst. Het is wel van belang dat de werknemer in de gelegenheid geweest is om de vakantieuren op te nemen.

Bovenstaande betekent dat de opgebouwde wettelijke vakantieuren over 2014 komen te vervallen op 1 juli 2015. De berekening van deze vakantieuren kan complex zijn. Opgenomen vakantieuren in 2014 kunnen namelijk nog betrekking hebben op de wettelijke vakantieuren over 2013 of de bovenwettelijke vakantieuren over 2013 of eerdere jaren.

Indien u meer uitleg wilt over de opbouw van, het vervallen van of de begrippen ‘wettelijke vakantieuren’ of ‘bovenwettelijke vakantieuren’, zie ons eerdere bericht ‘Wijziging in de opbouw van vakantieuren per 2012’.

Wilt u de vakantieuren inderdaad laten vervallen en heeft u hulp nodig voor de berekening hiervan? Of wenst u meer toelichting? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.