Einde levensloop regeling

27-09-2021

2010-09-14-Photoxpress_4614268

Bron: Belastingdienst.nl

Overgangsrecht levensloopregeling eindigt per 31 december 2021

Sinds 1 januari 2012 was de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. En voor bestaande deelnemers gold een overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer uw belasting en eventuele toeslagen.

Hebt u een levensloopregeling die gestart is vóór 1 januari 2012 en valt u onder het overgangsrecht? Dan kunt u daarmee nog belastingvrij sparen tot uiterlijk 31 oktober 2021. Of tot een eerdere datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt of uw ouderdomspensioen of prepensioen ingaat.

Het spaartegoed van de levensloopregeling was bedoeld om inkomen te hebben als u onbetaald verlof neemt bij uw werkgever. Hebt u nog een spaartegoed op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt of uw ouderdomspensioen of prepensioen ingaat? Dan moet u over dat tegoed belasting betalen.

Uitkeringsdatum levenslooptegoed

Hebt u op 1 november 2021 nog een levenslooptegoed bij uw levensloopinstelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling)? Dan zal deze instelling dit tegoed eind 2021 aan u uitkeren. Voor de belastingen hanteren we voor iedereen dezelfde uitkeringsdatum: 1 november 2021.

Belasting betalen over de uitkering

Uw levensloopinstelling houdt de loonbelasting in op uw uitkering maar heeft nog geen rekening gehouden met heffingskortingen. In uw aangifte inkomstenbelasting 2021 wordt dit voor u berekend. U hoeft geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.

Let op!
De uitkering van uw levenslooptegoed kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en heffingskortingen in 2021. Want door deze uitkering wordt uw inkomen in 2021 hoger. Geef deze wijziging tijdig door via Mijn toeslagen.