Gebruikelijkloon DGA 2015

01-04-2015

DGA

Met ingang van 2015 zijn er een aantal wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling die geldt voor DGA’s & aanmerkelijkbelanghouders. Het loon is het hoogste van één van de volgende bedragen:

 

 

 • 75 % van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Het percentage is verhoogd ten opzichte van 2014; dit was 70 %. Ook is het nu toegestaan om het loon vast te stellen op basis van de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’, in plaats van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’. U kunt dus een vergelijking maken met het loon van werknemers die niet precies hetzelfde werk doen. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het loon van een orthodontist vast te stellen op basis van het loon van een tandarts in loondienst.
   
 • € 44.000 per kalenderjaar. Dit is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
   
 • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw bedrijf of \'verbonden vennootschap\'. Het begrip \'verbonden vennootschap\' is uitgebreid naar vennootschappen waar uw B.V. minimaal een derde belang in heeft, een derde belang in u heeft, of waarin een andere partij minimaal een derde belang in heeft terwijl deze ook minimaal een derde belang heeft in de werkgever.
   
 • U mag het loon in de volgende gevallen op een lager bedrag vaststellen:
  -  U maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000. U stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  -  U maakt aannemelijk dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam. U stelt het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

 

Uitzondering: bij een gebruikelijk loon € 5.000 of lager. Dit is ongewijzigd ten opzichte van vorige jaar
Krijgt een aanmerkelijkbelanghouder geen loon voor zijn werkzaamheden en is zijn gebruikelijk loon niet hoger dan € 5.000? Dan hoeft u geen loonheffingen over dat gebruikelijke loon te betalen. De grens van € 5.000 wordt niet per onderneming getoetst, maar geldt voor alle werkzaamheden van de aanmerkelijkbelanghouder.

Betaalt u wel loon – ook al is dat lager dan € 5.000 – dan moet u wel loonheffingen betalen. De 
grens van € 5.000 wordt niet per onderneming getoetst, maar geldt voor alle werkzaamheden van de aanmerkelijkbelanghouder.

Nieuw binnen de WKR: een lager brutoloon/ fiscaal loon mogelijk door gerichte vrijstellingen
Een van de grote internationale accountantskantoren heeft onlangs germeld van de Belastingdienst de bevestigingen te hebben ontvangen, dat door de ‘gerichte vrijstellingen’ binnen de WKR het brutoloon / fiscaal loon lager gesteld kan worden. Deze gerichte vrijstellingen (zoals reiskosten, studiekosten en telefoonkosten, zie ook dit bericht) maken volgens deze bevestiging namelijk onderdeel uit van het loon. 

Voorbeeld: het gebruikelijkloon is € 44.000, waarbij er € 4.000 aan gerichte vrijstellingen wordt uitbetaald. Het brutoloon / fiscaal loon mag dan op € 40.000 gesteld worden.

 

Heeft u nog vragen? Of wilt u dat wij voor u beoordelen of uw gebruikelijkloon aan de fiscale eisen voldoet, of dat dit fiscaal voordeliger kan worden aangepast? Wij helpen u graag verder, neem gerust contact met ons op.