Gewijzigde ketenbepaling vanaf 2020 – WAB

17-07-2019

Contract

Door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt per 2020 de maximale periode dat er tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden aangeboden weer aangepast naar 3 jaar. (Dit was tot juli 2015 al een periode 3 jaar en is toen, onder de WWZ ofwel Wet Werk en Zekerheid, verkort naar een periode van 2 jaar).

Aangezien de huidige arbeidsovereenkomsten mogelijk nu verlengd worden en kunnen doorlopen tot en met 2020, is deze informatie nu al relevant voor u. Er is geen overgangsregeling van toepassing, wat betekent dat de nieuwe regelgeving automatisch van kracht is op alle werknemers die bij u in dienst zijn op en vanaf 1 januari 2020.
Wij adviseren u dan ook om contact met ons op te nemen als u een arbeidsovereenkomst gaat verlengen (tenzij de nieuwe regelgeving u geheel duidelijk is en u een weloverwogen beslissing kunt maken bij arbeidsovereenkomstverlengingen).

Voorbeeld van de gewijzigde situatie

Stel dat u een arbeidsovereenkomst heeft aangeboden vanaf 1 juni 2018 t/m 31 augustus 2018 en vervolgens een tweede arbeidsovereenkomst vanaf 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019, dan kunt u met ingang van 1 september 2019 een laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden die loopt tot en met 31 mei 2021. (Onder de oude regelgeving zou u maximaal 2 jaar aan tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen aanbieden, dus slechts tot en met 31 mei 2020)

Transitievergoeding

Uiteraard bent u wel een transitievergoeding verschuldigd als u het dienstverband eindigt, vanaf 2020 geldt dit ook dienstverbanden van korter dan 2 jaar. Dus als u in bovenstaand voorbeeld de transitievergoeding wilt ontlopen, dan dient u de arbeidsovereenkomst niet later dan 31-12-2019 te beëindigen. Voor meer informatie over de gewijzigde transitievergoeding, zie dit bericht.

Afwijkingen per CAO

Let op: de specifieke CAO die op uw onderneming van toepassing kan zijn, wijkt mogelijk af van bovenstaande. Controleer dus altijd (of laat altijd) uw CAO controleren op afwijkende bepalingen, alvorens u een arbeidsoverenkomst verlengd.