Herziening WW-premie bij overwerk in 2020 opgeschort

01-06-2020

2010-07-02-Photoxpress_6265292

Bron: UWV.nl

Door de coronacrisis wordt een onderdeel van de premiedifferentiatie WW dit jaar opgeschort. Hierdoor hoeft u de lage WW-premie in 2020 niet te herzien bij overwerk.

Welke bepaling is tijdelijk opgeschort?

Het gaat om de bepaling dat u alsnog de hoge WW-premie moet betalen als:

  • u uw werknemer meer uren betaalt dan in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen, en;
  • het verschil met de verloonde uren meer dan 30% is.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. Deze bepaling is daar onderdeel van.

Opschorting voor alle sectoren

Tijdens de coronacrisis kan het onbedoelde gevolgen hebben als de werkgever de lage WW-premie moet herzien bij overwerk. Bijvoorbeeld in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Daarom is deze bepaling voor alle werkgevers opgeschort voor 2020.

Lees meer over premiedifferentiatie WW