Jaarcontract kan nu al transitievergoeding tot gevolg hebben

30-07-2014

Geld

Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers recht hebben op een transitievergoeding, indien hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd wordt, of wel beëindigd wordt. Dit geldt voor werknemers die minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest.

Indien u nu een jaarcontract aan een werknemer geeft, welke eindigt na 1 juli 2015, dan betekent dit dat u een transitievergoeding verschuldigd kunt zijn. Als u dit wilt voorkomen, dan kunt u het contract het beste laten aflopen op 30 juni 2015.

Bepaalde kosten die u maakt mag u in mindering brengen op de transitievergoeding, namelijk ‘transitiekosten’ (kosten die u maakt om de werknemer weer aan een nieuwe baan te helpen) en ‘inzetbaarheidskosten’ (kosten die u maakt om de werknemer breder inzetbaar op de arbeidsmarkt te maken). Deze kosten mag u alleen in mindering brengen als dit schriftelijk van te voren is overeengekomen (bijvoorbeeld door de arbeidsovereenkomst of CAO). Wij adviseren u daarom om dit nu al in uw arbeidsovereenkomsten op te nemen.

Hieronder volgen de regels van de transitievergoeding. Onderstaand is een citaat van de overheid, het volledige artikel kunt u hier lezen.

Transitievergoeding bij ontslag

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Wat verandert er?

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw medewerker bij u in dienst is geweest:

  • Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding.
  • Heeft uw medewerker 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
  • Is uw medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij uw medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Voor het betalen van de transitievergoeding kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken.

Geen transitievergoeding

U hoeft geen transitievergoeding te betalen:

  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker.
  • als uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Ook niet als u uw medewerker ontslaat als hij inmiddels 18 jaar is.
  • als uw medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.

Ontslagvergoeding

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en gaat in per 1 juli 2015.