Kortingen bijtelling auto van de zaak per 01-07-2017

29-06-2017

Auto

Inleiding
Indien er door de werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking gesteld wordt waarmee meer dan 500 km privé gereden wordt, geldt er een bijtelling op het loon, waarover loonheffing berekend wordt. De jaarlijkse hoogte van de bijtelling is gerelateerd aan de fiscale van de waarde, die wordt vermenigvuldigd met het bijtellingspercentage.

Het bijtellingspercentage tot en met 2016 is 25 %. Vanaf 2017 is het bijtellingspercentage 22 %.
Voor milieuvriendelijke auto’s geldt er een korting op bovengenoemde percentages. De kortingen zijn in de loop der jaren gewijzigd en hebben ook een maximale termijn dat deze mogen worden toegepast.

Op 1 juli 2017 lopen een aantal termijnen af, waardoor de korting kan komen te vervallen op deze datum (of kort hierna). Zo kan een auto met 14 % bijtelling (25 % minus 11 % korting) per 1 juli 2017 weer onder de volle 25 % bijtellingscategorie vallen, waardoor de werknemer netto aanzienlijk minder overhoudt en de werkgeverslasten over de bijtelling eveneens toenemen.

Hieronder zijn de regels van verstrijken van de korting samengevat uitgelegd

Eerste kenteken afgegeven voor 1 juli 2012:

 • Het bijtellingspercentage van 25 % is van toepassing.
 • Korting: 25 % (0 % bijtelling), 11 % (14 % bijtelling), 5 % (20 % bijtelling), afhankelijk van de CO2-uitstoot.
 • Is het kenteken voor 1 juli 2012 op naam gesteld vanaf deze datum niet op naam van een ander gesteld? Dan geldt het kortingspercentage tot en met 31 december 2018.
 • Is het kenteken voor 1 juli 2012 op naam gesteld vanaf deze datum wel op naam van een ander gesteld? Dan geldt het kortingspercentage tot en met 30 juni 2017.
   

Let op bij een CO2 uitstoot van minder dan 50 % gelden afwijkende regels:
Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 50 gram of minder waarvoor voor 1 januari 2012 voor het eerst een kenteken is afgegeven, geldt het percentage tot 1 januari 2017. Dit percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.
Als de datum 1e tenaamstelling tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2014 valt: het bijtellingspercentage is 0% gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt.


Eerste kenteken afgegeven tussen 1 juli 2012 t/m 31 december 2012:

 • Het bijtellingspercentage van 25 % is van toepassing.
 • Korting: 25 % (0 % bijtelling), 11 % (14 % bijtelling), 5 % (20 % bijtelling), afhankelijk van de CO2-uitstoot.
 • Het kortingspercentage geldt gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt.Eerste kenteken afgegeven tussen 1 januari 2013 t/m 31 december 2015:

 • Het bijtellingspercentage van 25 % is van toepassing.
 • Korting: 25 % (0 % bijtelling), 11 % (14 % bijtelling), 5 % (20 % bijtelling), 21 % (4 % bijtelling), 18 %, (7 % bijtelling) afhankelijk van de CO2-uitstoot.
 • Het kortingspercentage geldt gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt.Eerste kenteken afgegeven tussen 1 januari 2016 t/m 31 december 2016:

 • Het bijtellingspercentage van 25 % is van toepassing.
 • Korting: 21 % (4 % bijtelling), 10 % (15 % bijtelling), 4 % (21 % bijtelling), 18 %, (7 % bijtelling) afhankelijk van de CO2-uitstoot.
 • Het kortingspercentage geldt gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt.


Datum eerste toelating in 2017

 • Het bijtellingspercentage van 22 % is van toepassing.
 • Korting: 18 % (4 % bijtelling), afhankelijk van de CO2-uitstoot.
 • Het kortingspercentage geldt gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt.

 

Heeft u hulp nodig bij het bepalen welk percentage er van toepassing is op uw auto(‘s)? Neemt u dan contact met ons op.