Lage inkomensvoordeel (LIV) met ingang van 2017

01-01-2017

ESBR-2980

update 31-08-2017

Belangrijk indien u rond het minimumloon betaalt!

Dit bericht is van groot belang indien u werknemers in dienst heeft die u rond het wettelijk minimumloon van een 22-jarige betaald. De hoogte van hun loon en het aantal uren dat zij werken kan namelijke directe invloed hebben op een tegemoetkoming voor de loonkosten. Als u rond het wettelijk minimumloon betaald dan adviseren wij u zeker om door ons nader te laten beoordelen wat voor u het meest voordelig is.

Algemene informatie

Met ingang van 2017 krijgen werkgevers een 'LIV' ofwel Lage-inkomens-voordeel. Dit is een tegemoetkoming voor de loonkosten (als subsidie te beschouwen). In het jaar 2017 geldt dit voor de werknemer waarvoor aan al deze eisen wordt voldaan:

  • Er wordt gemiddeld tussen 100 % en 125 % van het wettelijk minimumloon van een 22-jarige verdiend. Qua loonbegrip wordt het fiscaal loon uit tegenwoordige dienstbetrekking gehanteerd (inclusief bijtellingen zoals voor een bedrijfsauto en minus aftrekposten zoals pensioenpremie). Alleen werkelijk betaalde bedragen tellen mee, dus het maakt verschil of u vakantiedagen en vakantiegeld afkoopt of reserveert.
  • Er zijn minimaal 1.248 verloonde uren. Dit zijn alle uitbetaalde uren, zoals reguliere gewerkte uren, ziekteuren, vakantieuren, et cetera - zie ook dit document voor gedetailleerdere uitleg. Het aantal geldt ongeacht of de werknemer korter dan een jaar in dienst is.
  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Hoogte LIV

Voor 2017 gelden de volgende bedragen:

  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,66 en niet meer dan € 10,63 ontvangt u € 1,01 per uur. Met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar.
  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,64 en niet meer dan € 12,08 ontvangt u € 0,51 per uur. Met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.

Hoe komt u in aanmerking voor het LIV?

U hoeft zelf geen verzoek te doen. Het UWV haalt de benodigde gegevens uit uw ingediende aangiften loonheffingen over 2017 en uit de polisadministratie. Vóór 15 maart 2018 ontvangt u een voorlopig overzicht van het LIV waarop u recht hebt. Eventuele fouten kunt u tot en met 1 mei 2018 herstellen door het insturen van correcties. De hoogte van het LIV berekent UWV aan de hand van de gegevens zoals deze op 1 mei 2018 in de polisadministratie staan.

De overheid stuurt u vóór 1 augustus 2018 een beschikking met het definitieve bedrag aan LIV. Uiterlijk 12 september 2018 betalen zij het LIV uit.

Let op! Correcties gedaan na 1 mei 2018, komen wel in de polisadministratie, maar blijven buiten beschouwing.

Voor meer informatie zie deze webpagina van de Belastingdienst en deze pagina van de Rijksoverheid.
Voor de rekenhulp van de overheid zie deze webpagina.

Heeft u vragen of wilt u laten beoordelen hoe u optimaal gebruik kunt maken van het LIV, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.