Loonkostenvoordelen met ingang van 01-01-2018

01-12-2017

Euro

Vanaf 1 januari 2018 zijn er nieuwe ‘loonkostenvoordelen’ (LKV’s) in het leven geroepen. Deze LKV’s vervangen de premiekorting oudere werknemer en premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer komt te vervallen met ingang van 2018, deze wordt niet vervangen.


De volgende 4 loonkostenvoordelen zijn met ingang van 2018 van toepassing:

  • LKV oudere werknemer (een werknemer van 56 jaar of ouder die u nieuw in dienst neemt en die in de kalendermaand voorafgaand hieraan recht had op een bepaalde uitkering)
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer (een werknemer die u nieuw in dienst neemt, die in de kalendermaand voorafgaand aan de indiensttreding een WIA uitkering had, of binnen 5 jaar nadat de wachttijd verstreken is, of voor 1 januari 2006 een WAO/WAZ uitkering had)
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (werknemer die u nieuw in dienst neemt, die in de kalendermaand voor indiensttreding een uitkering had: Wajong, WSW-Indicatie / Wet Sociale werkvoorziening, indicatie arbeidsbeperkte, Wiw-baan / Wet Inschakeling werkzoekenden of ID-baan/In- en doorstroombaan, of hoort niet tot doelgroep banenafspraak en heeft door ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs, waarbij werknemer na afronding van onderwijs binnen 5 jaar in dienst komt)
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer (een werknemer gaat weer voor u werken en had de kalendermaand voor de herplaatsing recht op een WIA-uitkering of een zelfde uitkering met hetzelfde doel uit de EU, EER of Zwitserland, of had voor 1 januari 2006 een WAO of WAZ uitkering had en nog arbeidsgehandicapt zou zijn conform wet REA in de kalendermaand voor herplaatsing)


Voor details over bovenstaande regelingen verwijzen wij u graag door naar de website van het UWV.

Indien u werknemer(s) heeft die aan de eisen voldoen, waarbij wij nu (in 2017) al premiekorting toepassen, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zullen de LKV dan namelijk automatisch voor u aanvragen in 2018.

Als wij nog geen premiekorting voor u toepassen, dan ontvangen wij graag de doelgroepverklaring van u, zodat wij in 2018 het loonkostenvoordeel voor u kunnen aanvragen.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij u uiteraard graag.