Nieuw per 2018: Jeugd-LIV

27-06-2018

ESBR-3241

Met ingang van 2018 komt er naast het reguliere ‘Lage inkomensvoordeel’ (LIV) ook een ‘Jeugd-LIV’ bij.

De reden van deze nieuwe regeling is als volgt: met ingang van 1 juli 2017 zijn de wettelijke minimumlonen van jeugdige werknemers verhoogd. De nieuwe tegemoetkoming dient ter compensatie hiervan.

De eisen om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV zijn als volgt:

  • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.
  • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.
  • Het gemiddelde uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. Het jaarloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat u in een kalenderjaar betaalt aan een werknemer die nog bij u in dienst is en die verzekerd is voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.

Dit zijn de uurloongrenzen:

Jeugd LIV 2018 uurloongrenzen
Leeftijd op 31-12-2017 Ondergrens/uur Bovengrens / jaar
18 € 4,69 € 6,04
19 € 5,43 € 7,69
20 € 6,91 € 9,34
21 € 8,40 € 9,82

De hoogte van het jeugd LIV is als volgt: 

Jeugd LIV 2018 hoogte van het voordeel
Leeftijd op 31-12-2017 Jeugd-LIV/uur Max per wn / jaar
18 € 0,23 € 478,40
19 € 0,28 € 582,40
20 € 1,02 € 2.121,60
21 € 1,58 € 3.286,40

De leeftijd op 31 december 2017 bepaalt het bedrag dat u in 2018 per verloond uur krijgt. Voor een werknemer die op 31 december 2017 19 jaar wordt, krijgt u € 0,28 per verloond uur. Maar voor een werknemer die op 1 januari 2018 19 jaar wordt, krijgt u € 0,23 per verloond uur.

N.b. Het jeugd-LIV over 2018 is hoger dan over 2019, dat is om de extra loonkosten over de 2e helft van 2017 te compenseren.

Het jeugd-LIV krijgt u automatisch uitbetaald in 2019. U hoeft hiervoor dus geen actie te ondernemen.