Nieuwsbrief loonheffingen 2015

12-11-2014

ESBR-3148

De nieuwsbrief loonheffingen 2015 is uitgebracht door de belastingdienst. Hier kunt u diverse fiscale wijzigingen in terug vinden.

Onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn:

 • Veranderingen werkkostenregeling (zie ook ons eigen bericht)
 • Verandering gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijk belanghouders
 • Veranderingen in premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers
 • Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015
 • 80 % regeling voor afkoop levensloopregeling heringevoerd
 • 80 % regeling stamrechten vervalt
 • AOW leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 3 maanden
 • Veranderingen in de heffingskorting
 • Pseudo eindheffing hoog loon (crisisheffing) vervalt
 • Pseudo eindheffing backservices pensioenen vervalt
 • Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervalt

 

De nieuwsbrief kunt u hier inzien op de website van de Belastingdienst. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.