NOW 3.0 informatie

23-10-2020

Coronavirus

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

 

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

NOW3

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling,  komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

 

Versie 30 september 2020

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Door het steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werkenden meer duidelijkheid voor langere tijd. Ook neemt het kabinet aanvullende sociale maatregelen om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde samenleving en economie.

Waarom NOW3?

 • NOW2.0 loopt 1 oktober af, maar het coronavirus heeft aanhoudende impact op onze samenleving en economie.
 • Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich samen met werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.
 • We verlengen de NOW en bieden daarmee duidelijkheid voor een langere periode.
 • NOW3 maakt het mogelijk voor bedrijven om beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische situatie.

Voor wie is NOW3?

 • 1e tijdvak (okt-dec): Alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden  voldoen.
 • Vanaf januari (2e en 3e tijdvak): Alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 30%, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tot wanneer loopt NOW 3?

 • NOW3 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.
 • NOW3 1e tijdvak is aan te vragen vanaf 16 november tot 13 december (streefdata), met terugwerkende kracht tot 1 oktober.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. NOW 2.0?

 • Verlenging NOW tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het 2e tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie.
 • De korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt, de reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
 • Als een werkgever een NOW3 subsidie aanvraagt, is hij verplicht om zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.