Oproep- en min/maxcontracten worden minder flexibel vanaf 2020 – WAB

18-07-2019

Tekening

De oproepcontracten, ook wel nulurencontracten genoemd, alsmede min/maxcontracten worden minder flexibel. Dit geldt met ingang van 2020 middels nieuwe regelgeving, de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Als u met dit  soort contracten werkt en u de inhoud van dit bericht of de gevolgen van de nieuwe regelgeving niet volledig begrijpt, of als u wenst dat wij de praktische uitvoer van u uit handen nemen, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Definitie oproepovereenkomst binnen de WAB

Conform de nieuwe regelgeving worden contracten zonder vaste overeengekomen arbeidsduur aangemerkt als oproepovereenkomst. Min/max contracten, waarbij er geen vast aantal uren overeen is gekomen, vallen ook onder deze definitie. Alleen als er van te voren een aantal uren per tijdseenheid ( tot maximaal een jaar) is afgesproken, waarbij er een vast periodiek (maandelijks) salaris wordt uitbetaald, dan geldt dat niet als oproepovereenkomst.

Verplicht aanbieden van vaste uren na een jaar

Volgens de nieuwe regelgeving moet binnen één maand na het verstrijken van 1 jaar de werkgever aan de oproepkracht een vast aantal uren aanbieden, minimaal gebaseerd op het gemiddelde aantal uren van het afgelopen jaar. De oproepkracht hoeft dit aanbod niet te accepteren. Mocht het contract van de oproepkracht aflopen, dan hoeft er uiteraard niet per se een nieuw contract aangeboden te worden. Het vaste aantal uren dat moet worden aangeboden geldt alleen als het contract van de oproepkracht nog doorloopt of een nieuw contract aangeboden krijgt.

Als de werkgever het aanbod niet expliciet doet, dan heeft de oproepkracht toch automatisch recht op loon voor het gemiddelde aantal uren over het afgelopen jaar.

Iedere keer na het verstrijken van een jaar dient de werkgever het aanbod opnieuw te doen voor het komende jaar. De oproepkracht mag het aanbod ieder jaar afwijzen, als deze niet verplicht wil worden tot het werken van de vaste uren.

Overgangsregeling oproepkrachten die op 1-1-2020 al een jaar in dienst zijn

Aan alle werknemers die op 1-1-2020 een jaar of langer in dienst zijn, dient u uiterlijk op 31-01-2020 het aanbod tot vaste uren te doen.

Oproepen doen en afzeggen minimaal 4 dagen van te voren

De nieuwe regelgeving verplicht werkgevers om de oproep minimaal 4 dagen voor aanvang van de oproep te doen, wilt u de oproepkracht verplichten om aan de oproep gehoor te geven. Een oproep afzeggen dient ook binnen deze termijn te gebeuren, anders kan de oproepkracht toch aanspraak maken op loondoorbetaling over de opgeroepen uren.

Opzegtermijn voor oproepkrachten naar 4 dagen

Onder de oude regeling gold nog een opzegtermijn voor oproepkrachten van één maand. Onder de nieuwe regelgeving wordt dit verkort naar slechts 4 dagen (!).