Payrolling minder aantrekkelijk vanaf 2020 – WAB

17-07-2019

Stapel-geld

Door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt per 2020 de regelgeving rondom Payrolling ingrijpend gewijzigd. Payrolling-constructies worden hierdoor doorgaans minder flexibel en kostbaarder - dus minder aantrekkelijk.

Oude regelgeving tot en met 2019

Onder de oude regelgeving tot en met 2019 maakten Payrollconstructies nog gebruik van de regelgeving van uitzendbureaus. Zo werd er gebruik gemaakt van het uitzendbeding, de fase-indeling en secundaire arbeidsvoorwaarden van de uitzendbranche, die vaak voordeliger waren dan de secundaire arbeidsvoorwaarden van het inlenende bedrijf.


Qua pensioenregeling werd de Stipp-regeling van de uitzendbranche gehanteerd bij Payrollconstructies. De pensioenopbouw binnen de Stipp-regeling vangt pas aan na 26 gewerkte weken en dan middels deelname binnen de ‘Basis’ regeling. Na 78 gewerkte weken gaat men deelnemen aan de ‘Plus’ regeling. De pensioenopbouw binnen deze regelingen is vaak lager dan dat deze zou zijn bij pensioenregelingen bij andere branches.

Nieuwe regelgeving vanaf 2020 (pensioen vanaf 2021)

Vanaf 2020 mag er geen uitzendbeding of fase-indeling meer worden gehanteerd bij Payrollconstructies. Dezelfde bepalingen gelden zoals geldend bij het inlenende bedrijf. Bijvoorbeeld maximaal 3 contracten binnen een periode van 3 jaar en recht op loondoorbetaling gedurende het volledige contract, ook als er geen werkzaamheden voorhanden zijn.

Tevens worden alle secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken: bijvoorbeeld de vakantiedagen, 13e maand, verlofregelingen, studiemogelijkheden, et cetera.

Qua pensioen dient er ook een adequate voorziening getroffen te worden, de Stipp-regeling is namelijk niet meer als adequaat aangemerkt. Deze wijziging qua pensioenregeling geldt pas vanaf 2021.

U als inlener blijft verantwoordelijk

Als de ingeleende werknemers niet voldoende betaald worden door het payrollbedrijf, dan bent u hiervoor verantwoordelijk. Als u dus toch gebruik wilt blijven maken van Payrollconstructies, dan adviseren wij u zich er van te verzekeren dat het Payrollbedrijf de ingeleende werknemers voldoende beloond.

Is payrolling überhaupt nog interessant vanaf 2020?

Het voordeel van Payrolling was juist flexibiliteit van de Uitzendbranche en beperktere secundaire arbeidsvoorwaarden, wat de loonkosten drukte. Deze voordelen vallen weg vanaf 2020, waardoor het zelf in dienst nemen van personeel doorgaans aantrekkelijker zal zijn - gezien de kostenvoordelen wegvallen en u zelf verantwoordelijk blijft voor of de werknemer voldoende beloond wordt.

Neem contact met ons op als u wenst dat wij uw specifieke situatie voor u beoordelen.