Premiekorting jongere werknemers

30-04-2014

Euro

Graag attenderen wij u op het volgende.

Vanaf juli 2014 kunt u in bepaalde gevallen een premiekorting in mindering brengen op de door u te betalen loonaangifte. Hieronder volgt een samenvatting van deze regeling.

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. Update: vanaf 1 juli 2015 geldt een minimale ureneis van 24 uur per week

Hoogte premiekorting
U krijgt een premiekorting van € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. U ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.

Voorbeelden
Neemt u een jongere werknemer aan op of na:

• 1 januari 2014 en voor 1 juli 2014? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014 voor maximaal 2 jaar.
• 1 juli 2014 en voor 1 januari 2016? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf indiensttreding voor maximaal 2 jaar.
• 1 januari 2014 en gaat de jongere werknemer uit dienst voor 1 juli 2014? Dan is uw werknemer op 1 juli 2014 niet meer bij u in dienst en krijgt u geen premiekorting.

Wordt de jongere tijdens het dienstverband 27 jaar? Dan kunt u de premiekorting blijven toepassen.

Doelgroepverklaring
Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Uw werknemer vraagt dedoelgroepverklaring UWV vanaf 1 mei 2014 aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand.

Wanneer
De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die u vanaf 1 januari 2014 aanneemt. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016. Aangezien de premiekorting voor maximaal 2 jaren geldt, zou in de het uiterste geval de premiekorting tot 1 januari 2018 mogen toepassen.

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.