Salaris overmaken op een andere bankrekening?

16-06-2020

Salaris-overmaken-andere-rekening

De vraag ‘mag een werkgever het loon overmaken op een rekening die niet op naam van de werknemer staat?’ is veelvoorkomend. Het antwoord hierop is: nee, in de meeste gevallen is dit niet toegestaan. In dit blog vertellen we hoe het precies zit.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies beschermt werknemers tegen onderbetaling en zorgt voor een eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Volgens de WAS is een werkgever verplicht om het salaris over te maken op een bankrekening die op naam van de werknemer staat. Een gezamenlijke rekening is ook toegestaan. Alleen op deze manier kan worden vastgesteld dat minimaal het wettelijk loon is betaald. WAS is ook van toepassing bij voorschotten. Iedere werknemer dient dus een eigen bankrekening te hebben.

Verifiëren dat het rekeningnummer van de werknemer is

De werkgever moet verifiëren dat het opgegeven bankrekeningnummer daadwerkelijk op naam staat van de werknemer. Het raadplegen van een kopie bankpas is de meest efficiënte manier. Hierop staat immers de naam en het rekeningnummer. Het is wel belangrijk om zorgvuldig, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met deze gegevens om te gaan. We raden aan om de controle voor aanvang van het dienstverband te doen, zo worden problemen in de toekomst voorkomen.

Machtiging afgeven voor het overmaken op een andere rekening

In sommige situaties kan de werknemer het loon niet op de eigen rekening ontvangen, bijvoorbeeld als hij of zij in een schuldhulpverleningstraject zit. Als de werknemer het salaris wil laten overmaken naar een andere rekening, moet de werkgever hiervoor worden gemachtigd. 

Wijziging rekeningnummer dubbel controleren

De Fraudehelpdesk en politie adviseren om e-mails over nieuwe rekeningnummers niet te behandelen. Er zijn namelijk oplichters die het salaris van werknemers wegsluizen door hun rekeningnummer te laten wijzigen. De werkgever dient te controleren of de e-mail wel echt van de werknemer komt en kan de wijziging vervolgens het best telefonisch verifiëren.

Gevolgen bij het niet naleven van de regels

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of werkgevers zich aan de bepalingen van de Wet Aanpak Schijnconstructies houden. Als het salaris overgemaakt wordt naar een bankrekening dat niet op naam van de werknemer staat, wordt een strafbaar feit begaan. Overtreding van de wet kan een boete van tienduizenden euro’s opleveren. Het is dus erg belangrijk om te controleren of de bankrekening van de werknemer is én of de correcte gegevens in het salarisadministratie-programma staan.

Salarisadministratie extern onderbrengen

Een juiste invoer van gegevens en controles daarop is ontzettend belangrijk. Als gediplomeerde salarisadministrateurs kunnen wij u hierbij ondersteunen. Easy Salary is gespecialiseerd in loonverwerking voor accountants- en administratiekantoren waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening uitermate hoog is. We hebben veel ervaring, een hoog kennisniveau en zijn altijd op de hoogte van de steeds veranderde wet- en regelgeving. U kunt rekenen op een correcte salarisadministratie en proactief advies. In ons blog De salarisadministratie uitbesteden, hoe werkt dat? leest u meer over de oplossingen die wij aanbieden.