Subsidieregeling Praktijkleren nu aan te vragen

03-06-2021

Bankbiljetten

Dit bericht is van belang als u een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt. Bijvoorbeeld middels een BBL overeenkomst.

De subsidieregeling praktijkleren kan weer worden aangevraagd over afgelopen schooljaar 2020-2021, uiterlijk 16-09-2021 om 17:00. Het bedrag kan oplopen tot € 2.700.

Om recht te hebben op de subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet u een erkend leerbedrijf zijn voor betreffende opleiding, dient u over een ondertekende leer-werkovereenkomst te beschikken en dient u een urenregsitratie bij te houden. Voor de exacte voorwaarden per subsidiesoort kunt u het beste de website van rvo raadplegen. Wilt u dat wij de subsidieaanvraag voor u indienen? Wij nemen in de maand juli 2021 contact op met all werkgevers voor wie wij voornemens zijn de aanvraag in te dienen. Heeft u na afloop van de maand juli niets van ons vernomen, neemt u dan contact met ons op.