Te ondernemen actie conform WKR

21-11-2017

Bankbiljetten

Ook dit jaar dient u conform de verplichte 'WKR' (werkkostenregeling) weer een eventuele overschrijding van het forfait van 1,2 % te berekenen.

De eventuele ongebruikte vrije ruimte over 2017 kunt u nog tot uiterlijk 31 december 2017 benutten. Houdt u hierbij ook rekening met de ‘Concernregeling’ die extra interessant is voor DGA’s met een Holdingstructuur. Ook kunt u alvast voorbereidingen treffen om de eventuele verschuldigde eindheffing van 80 % te berekenen en af te dragen via de loonaangifte van december 2017, waarvan de termijn verstrijkt op 31 januari 2018 (overigens is het ook toegestaan om dit een maand later aan te geven en te betalen, hoewel het vaak voor administratieve eenvoud de voorkeur heeft om dit nog in hetzelfde jaar te doen).

Ongebruikte vrije ruimte benutten
Mocht er nog ongebruikte vrije ruimte in 2017 zijn, dan is het wellicht interessant om uw werknemers van een fiscaal voordelig ‘extraatje’ te voorzien en bijvoorbeeld een netto bedrag uit te keren. Uiteraard dient het extra bedrag niet meer dan 30 % af te wijken van wat ‘gebruikelijk' is.

Of wellicht bent u van plan om binnenkort een personeelsfeestje (waarvan de kosten ten laste van het forfait komen) te organiseren, dan kunt u dit mogelijk het beste nog in 2017 doen, zodat uw ruimte in 2018 niet onnodig gebruikt wordt.

DGA’s zullen vaak het forfait van 1,2 % aan zichzelf willen uitkeren, omdat dit een fiscaal onbelaste (en dus zeer voordelige) uitkering is.

Concernregeling
Vanaf 2015 kunt u een samenhangende groep als één ‘concern’ zien voor de WKR, middels de ‘concernregeling’. Bij een concernregeling dient de moedermaatschappij het gehele jaar minimaal 95 % van de aandelen van de dochter te bezitten.

Het concern mag de collectieve vrije ruimte benutten binnen werknemers van het concern. Het concernonderdeel met de grootste fiscale loonsom dient vervolgens de eventuele eindheffing af te dragen.

DGA’s met een Holdingstructuur
DGA’s die in loondienst zijn bij hun persoonlijke Holding en waarbij deze Holding minimaal 95 % van de aandelen van de werkmaatschappij bezit, zijn vaak extra gebaat bij de concernregeling. Zij kunnen het fiscale loon van de werkmaatschappij nu immers bij het eigen loon betrekken en zo mogelijk een hoger forfait dan 1,2 % voor zichzelf creëren.

Wij adviseren DGA's ook bij het toepassen van de concernregeling om er rekening mee te houden dat de kostenvergoeding niet meer dan 30 % afwijkt van wat gebruikelijk is en niet meer dan € 200 per maand aan uzelf te vergoeden. Mocht u van mening zijn dat een hoger bedrag gebruikelijk is, dan adviseren wij u om dit met de fiscus af te (laten) stemmen, zodat u een discussie met de inspecteur voorkomt.


Bereken de verschuldige eindheffing over 2017
Indien het forfait overschreden wordt in 2017, dan dient over het meerdere eindheffing berekend te worden. Dit dient te worden verwerkt in de loonaangifte van december 2017 of januari 2018 (betaaltermijn: een maand na afloop van het aangiftetijdvak).
Wij kunnen dit voor u verwerken, of u kunt dit zelf doen (zie ons \'Extranet\' voor instructies).

Indien uw financïele administratie nog niet is ingericht op de werkkostenregeling, dan adviseren wij u om hier tijdig de nodige aandacht aan te besteden, zodat u niet in de knel komt met de aangiftetermijn. Tevens adviseren wij u om de eindheffing uiterlijk een week voor het verstrijken van de aangiftermijn te berekenen, zodat u genoeg tijd heeft om deze in de loonaangifte van december te (laten) verwerken.


Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard kunnen wij desgewenst ook de verschuldigde eindheffing voor u berekenen en verwerken in uw loonaangifte.

Voor meer informatie over de werkkostenregeling, zie ook de website van de Belastingdienst.
 

', NULL, 'WKR Werkkosten 2017', 'WKR Werkkosten 2017', 0, 78),