Te ondernemen actie conform WKR

07-12-2015

Bankbiljetten

Zoals wij u reeds eerder bericht hebben is de WKR (Werkkostenregeling) verplicht vanaf 2015. Zie ook: Voorbereiding werkkostenregeling (WKR) en Nieuwsbrief werkkostenregeling 2015.

De eventuele ongebruikte vrije ruimte over 2015 kunt u nog tot uiterlijk 31 december 2015 benutten. Houdt u hierbij ook rekening met de ‘Concernregeling’ die vanaf 2015 geldt en extra interessant is voor DGA’s met een Holdingstructuur. Ook kunt u alvast voorbereidingen treffen om de eventuele verschuldigde eindheffing van 80 % te berekenen en af te dragen via de loonaangifte van december 2015, waarvan de termijn verstrijkt op 31 januari 2016.

Ongebruikte vrije ruimte benutten
Mocht er nog ongebruikte vrije ruimte in 2015 zijn, dan is het wellicht interessant om uw werknemers van een fiscaal voordelig ‘extraatje’ te voorzien en bijvoorbeeld een netto bedrag uit te keren. Uiteraard dient het extra bedrag niet meer dan 30 % af te wijken van wat ‘gebruikelijk' is.

Of wellicht bent u van plan om binnenkort een personeelsfeestje (waarvan de kosten ten laste van het forfait komen) te organiseren, dan kunt u dit mogelijk het beste nog in 2015 doen, zodat uw ruimte in 2016 niet onnodig benut wordt.

DGA’s zullen vaak het forfait van 1,2 % aan zichzelf willen uitkeren, omdat dit een fiscaal onbelaste (en dus zeer voordelige) uitkering is.

Concernregeling vanaf 2015
In 2015 kunt u een samenhangende groep als één ‘concern’ zien voor de WKR, middels de ‘concernregeling’. Bij een concernregeling dient de moedermaatschappij het gehele jaar minimaal 95 % van de aandelen van de dochter te bezitten.

Het concern mag de collectieve vrije ruimte benutten binnen werknemers van het concern. Het concernonderdeel met de grootste fiscale loonsom dient vervolgens de eventuele eindheffing af te dragen.

DGA’s met een Holdingstructuur
DGA’s die in loondienst zijn bij hun persoonlijke Holding en waarbij deze Holding minimaal 95 % van de aandelen van de werkmaatschappij bezit, zijn vaak extra gebaat bij de concernregeling. Zij kunnen het fiscale loon van de werkmaatschappij nu immers bij het eigen loon betrekken en zo mogelijk een hoger forfait dan 1,2 % voor zichzelf creëren.

Wij adviseren DGA\'s ook bij het toepassen van de concernregeling om er rekening mee te houden dat de kostenvergoeding niet meer dan 30 % afwijkt van wat gebruikelijk is en niet meer dan € 200 per maand aan uzelf te vergoeden. Mocht u van mening zijn dat een hoger bedrag gebruikelijk is, dan adviseren wij u om dit met de fiscus af te (laten) stemmen, zodat u een discussie met de inspecteur voorkomt.


Bereken de verschuldige eindheffing over 2015
Indien het forfait overschreden wordt in 2015, dan dient over het meerdere eindheffing berekend te worden. Dit dient te worden verwerkt in de loonaangifte van december 2015, die uiterlijk 31 januari 2016 ingediend en betaald moet zijn.

Indien uw financïele administratie nog niet is ingericht op de werkkostenregeling, dan adviseren wij u om hier tijdig de nodige aandacht aan te besteden, zodat u niet in de knel komt met de aangiftetermijn. Tevens adviseren wij u om de eindheffing uiterlijk een week voor het verstrijken van de aangiftermijn te berekenen, zodat u genoeg tijd heeft om deze in de loonaangifte van december te (laten) verwerken.


Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.