Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvraag per 06-04-2020

01-04-2020

Bankbiljetten

Laatst geüpdate: 6 april 2020 . 

Zoals u in ons vorige bericht al kon lezen, is het Loket om de NOW regeling aan te vragen geopend vanaf 06-04-2020. Hieronder de nodige informatie, afkomstig van https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/werknemers-met-flexibel-contract-doorbetalen . Wilt u de regeling gelijk aanvragen? Dat kan via deze link.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Als u na het lezen van de informatie hieronder nog vragen heeft over de NOW, dan kunt u op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW. Wij zijn op 6 en 7 april langer voor u open. UWV Telefoon NOW is dan van 8:00 tot 19:00 bereikbaar via 088 - 898 20 04 . Houd uw loonheffingennummer bij de hand. We helpen u graag verder.

NOW aanvragen

U kunt vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op onze website staat. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor welke periode geldt de regeling?

De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u uw aanvraag doen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 1. 1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
 2. 1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
 3. 1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

U kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar u kunt ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

 • Neem uw totale omzet van 2019.
 • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
 • Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Als uw bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of begin 2020, dan geldt er een andere berekening. Bel ons dan voor meer informatie.

Bekijk hieronder het voorbeeld voor de berekening van het omzetverlies. Of bekijk de rekenhulp voor de berekening van het omzetverlies.

Welk rekeningnummer moet ik invullen?

Het rekeningnummer dat u op de aanvraag moet invullen, is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Als werkgever betaalt u loonheffingen. Deze betaalt u aan de Belastingdienst. Als u te veel loonheffingen heeft betaald, betaalt de Belastingdienst deze aan u terug. Hiervoor heeft u aan de Belastingdienst een rekeningnummer doorgegeven. Vul dit rekeningnummer in op de aanvraag NOW.

Let op: alleen naar dit rekeningnummer maken wij de tegemoetkoming over.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. De berekening gaat op deze manier:

 1. We nemen uw totale loonsom van januari 2020.
  Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 maart 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand.

  Als u per 4 weken betaalt: we verhogen de loonsom van uw eerste 4-wekenperiode in 2020 met 8,33%. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel januari.

  Als de loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan gaan we uit van de loonsom van november 2019.

 2. De totale loonsom van januari verhogen we met 30%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.

 3. We nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.

 4. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan.

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. Dit voorschot betalen we 3 maanden lang iedere maand. Hier kunnen we van afwijken en in 1 of 2 keer betalen. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stoppen wij de betaling.

Achteraf berekenen we met uw definitieve omzetverlies de definitieve tegemoetkoming. Dat doen we op deze manier:

 • We berekenen de definitieve tegemoetkoming. Dat doen we met uw definitieve omzetverlies, en met uw gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Is dit hoger dan de loonsom van januari? Dan gebruiken we de loonsom van januari.
 • We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
 • Als uw definitieve omzetverlies lager was, dan heeft u te veel ontvangen. Dan moet u dit terugbetalen. Als uw definitieve omzetverlies hoger was, dan heeft u te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling van ons.

Bekijk hieronder het voorbeeld voor de berekening van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming.

Rekenvoorbeeld berekening omzetverlies NOW

 • Werkgever X heeft over 2019 € 160.000 omzet.
 • Zijn gemiddelde omzet per 3 maanden was in 2019 dus € 40.000.
 • Hij verwacht omzetverlies over maart, april en mei 2020.

Voorbeeld 1:

 • Stel: in maart had werkgever X € 5.000 omzet. In april verwacht hij ook € 5.000 omzet en in mei € 6.000.
 • Over deze 3 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 16.000.
 • € 16.000 is 40% van € 40.000.
 • Zijn omzetverlies is € 24.000. Dat is 60% omzetverlies. Werkgever X kan een aanvraag indienen.

Voorbeeld 2:

 • Stel: in maart had werkgever X € 10.000 omzet. In april verwacht hij € 00,00 omzet en in mei € 25.000.
 • Over deze 3 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 35.000.
 • € 35.000 is 87,5% van € 40.000.
 • Zijn omzetverlies is € 5.000. Dat is 12,5% omzetverlies. Werkgever X kan geen aanvraag indienen, omdat het omzetverlies minimaal 20% moet zijn.

Rekenvoorbeeld berekening tegemoetkoming NOW

 • Werkgever Y verwacht over 3 maanden een omzetverlies van 40%.
 • De totale loonsom over januari 2020 is € 76.923
 • Dit bedrag verhogen we met 30%. Dat is € 100.000.

Berekening voorschot tegemoetkoming:

 • We nemen 40% van € 100.000. Dat is € 40.000.
 • De tegemoetkoming per maand is 90% van € 40.000. Dat is € 36.000 per maand.
 • 80% van deze € 36.000 betalen we als voorschot. Werkgever Y ontvangt dus 3 maanden lang € 28.800 per maand.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij minder omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is 30%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 30.000 euro. Dat is € 27.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 28.800 betaald.
 • Werkgever Y heeft dus per maand € 1.800 te veel voorschot gehad.
 • Hij moet dus 3 x € 1.800 terugbetalen. Dat is € 5.400.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij meer omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is 50%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 50.000 euro. Dat is € 45.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 28.800 betaald.
 • Werkgever Y heeft dus per maand € 16.200 te weinig voorschot gehad.
 • Hij ontvangt dus nog 3 x € 16.200. Dat is € 48.600.

Definitieve tegemoetkoming bij gelijk omzetverlies:

 • Het definitieve omzetverlies is gelijk aan het verwachte omzetverlies: 40%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 40.000. Dat is € 36.000 per maand.
 • We hebben per maand al € 28.800 betaald.
 • Werkgever Y ontvangt dus nog 3 x € 7.200. Dat is € 21.600.

Wanneer betaalt UWV de tegemoetkoming?

We streven ernaar om 2 tot 4 weken nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben de eerste betaling te doen. Uw aanvraag moet wel volledig zijn. De tweede betaling doen we ongeveer een maand daarna. En de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling.

Welke plichten gelden er?

Als u een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
 • Stuur ons achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. Wij laten nog op onze website weten hoe u deze verklaring moet aanleveren.
 • Als u loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer de gemeente waarin de werknemer woont.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als wij vermoeden dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kunnen wij besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Moet ik werknemers met een flexibel contract doorbetalen?

De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kunt u dus doorbetalen. Want in de loonsom die wij gebruiken voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. Betaal werknemers met een flexibel contract het loon dat u in januari 2020 (of november 2019) heeft betaald.

Let op: opdrachtgevers krijgen de tegemoetkoming niet voor uitzendkrachten, omdat zij niet op de loonlijst staan. Maar uitzendbedrijven kunnen wel zelf een aanvraag doen.

Wat gebeurt er met de werktijdverkorting?

Sinds 17 maart 2020, om 18.45 uur kunt u geen ontheffing meer aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze ontheffing heeft u nodig om werktijdverkorting bij UWV aan te vragen. Wat voor u geldt hangt af van uw situatie:

Als u met uw ontheffing nog geen werktijdverkorting heeft aangevraagd bij UWV:
Als u een ontheffing voor werktijdverkorting heeft, kunt u nog werktijdverkorting aanvragen. Maar u kunt er ook voor kiezen om NOW aan te vragen.

Als u met uw ontheffing werktijdverkorting heeft aangevraagd bij UWV:

 • Als u nog geen beslissing heeft ontvangen van UWV: wij nemen uw aanvraag voor werktijdverkorting in behandeling.
 • Als u een uitkering voor werktijdverkorting krijgt: dit blijft zo. Maar u kunt geen verlenging aanvragen. U kunt daarna NOW aanvragen.

Als u een uitkering voor werktijdverkorting krijgt en tegelijkertijd ook NOW aanvraagt, dan verrekenen wij de uitkering voor werktijdverkorting achteraf met de definitieve tegemoetkoming voor de NOW.