Verkeersboete: wie betaalt en hoe handel je het af?

24-07-2020

Verkeersboete

Verkeersboetes tijdens werktijd kunnen nog wel eens voorkomen bij personeel dat veel onderweg is. Als het zover is, wie betaalt dan de boete? En hoe handel je het administratief het makkelijkste af? Vragen die we in dit artikel zullen beantwoorden.

De overtreder betaalt, of toch niet?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag ‘wie is verantwoordelijk voor de verkeersboete?’ gaan we eerst een aantal jaar terug in de tijd. In 2006 spande een werknemer van de TNT Post een rechtszaak aan tegen zijn werkgever. De werknemer had bij een dienstrit 11 kilometer per uur te hard gereden en ontving daarvoor een envelop van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau). Omdat het om een kleine overtreding ging met een auto van de zaak vond de werknemer dat het bedrijf de boete moest betalen. De aanklager kreeg gelijk en er werd bepaald dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de kosten van kleine verkeersovertredingen. Uiteraard moest er dan geen opzet of roekeloosheid in het spel zijn. In 2008 veranderde dit omdat er een scheidingslijn was ontstaan tussen werknemers met een auto van de zaak en werknemers met een eigen auto. Laatstgenoemden moesten namelijk altijd hun eigen verkeersboetes betalen, ook al was het een zakelijke rit. Sinds 2008 zijn de boetes dus voor rekening van de overtreder, mits er sprake is van ‘goed werkgeverschap’.

Goed werkgeverschap

Een organisatie is wettelijk verplicht om zich als goede werkgever te gedragen. Als er bijvoorbeeld krappe tijdschema’s worden gemaakt waardoor boetes onvermijdelijk zijn, kunnen deze alsnog bij het bedrijf neergelegd worden. Het is raadzaam om te bespreken wie precies verantwoordelijk is. Als beide partijen het eens zijn over de schuldvraag en dus wie de boete zal betalen, is het zaak om te kijken naar de mogelijkheden. Zo kan het voor de werkgever administratief wat lastiger zijn om de boete te betalen.

De administratieve afhandeling

De werknemer betaalt

Reed de werknemer in een eigen auto ten tijde van de overtreding? Dan valt de envelop thuis op de deurmat en is de zaak afgedaan na het betalen van de boete. Gebeurde het met een auto van de zaak? Dan ontvangt de werkgever de boete. In dit geval is het handig om de boete aan de werknemer mee te geven en hem deze zelf te laten betalen. Dan is het zowel administratief als financieel gezien direct afgehandeld. Andere opties zijn:

  • De werkgever betaalt de boete en vraagt of de werknemer het bedrag terugstort op de bedrijfsrekening.
  • De werkgever houdt het bedrag in op het nettoloon van de werknemer. Het is dan wel belangrijk om een aanpassing op de loonstrook te doen.

De werkgever betaalt

Ook als de werknemer de overtreding in zijn eigen auto heeft begaan, kunnen de partijen overeenkomen dat de werkgever de boete betaalt. Het bedrag moet dan aangemerkt worden als nettoloon, tenzij de boete onvermijdelijk was door bijvoorbeeld een te strakke planning. Als dit het geval is, kan gezamenlijk worden besloten dat de werknemer de boete voorschiet en de werkgever het brutobedrag bij het salaris voegt. Als het bedrijf direct de boete betaalt zal het moeten worden aangemerkt als loon in natura. Dan hoeft alleen de loonheffing betaald te worden. 

Reed de werknemer in een auto van de zaak? Dan is de afhandeling iets eenvoudiger. De boete komt namelijk binnen bij de werkgever en deze zal hem zoals overeengekomen betalen. Ook in dit geval zal het bedrag op de salarisstrook als loon in natura moeten worden aangemerkt.  

Afspraken vastleggen in het arbeidscontract

Verkeersboetes mogen altijd verrekend worden met het salaris, tenzij de werkgever met de werknemers afspreekt de boetes voor eigen rekening te nemen. Dit moet dan wel in het arbeidscontract worden opgenomen. Vervoersbedrijven leggen bijvoorbeeld vaak vast dat zij een aantal snelheidsbekeuringen betalen.

De salarisadministratie uitbesteden aan Easy Salary

Met onze ruime kennis en jarenlange ervaring waarborgen we de kwaliteit van uw salarisadministratie. U heeft geen omkijk naar de afhandeling van verkeersboetes in de loonverwerking, wij ontzorgen u (volledig). Neem bij vragen en/of interesse gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie over de mogelijkheden leest u in ons blog De Salarisadministratie uitbesteden: hoe werkt dat?