Vitaliteitsregeling - Spaarloon en Levensloop verdwijnen

21-09-2011

Euro

Er wordt een nieuwe regeling in het leven geroepen: de ‘vitaliteitsregeling’. Deze zal de levensloopregeling en spaarloonregeling gaan vervangen. Het is mogelijk deel te gaan nemen aan de vitaliteitsregeling vanaf 2013.

Met de vitaliteitsregeling kan een werknemer (of zzp-er) maximaal €5.000 per jaar fiscaal aftrekbaar sparen, tot een maximum van €20.000. Het gespaarde bedrag valt niet onder de vermogensheffing in box 3.

Zodra een bedrag wordt opgenomen uit de vitaliteitsregeling, dan wordt er op dat moment belasting over geheven. Een opname kan hierdoor fiscaal voordelig uitpakken bij tijdelijk inkomensverlies, bijvoorbeeld bij een periode van onbetaald verlof.

Tot en met 61 jaar mag het bedrag gedeeltelijk of volledig in één keer worden opgenomen. Vanaf 62 jaar mag maximaal €10.000 per jaar worden opgenomen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat werknemers de vitaliteitsregeling aanwenden om vervroegd met pensioen te gaan.

Spaarloonregeling
De spaarloonregeling komt te vervallen. Vanaf 2012 mag er niet meer worden ingelegd op de spaarloonrekening. De reeds ingelegde bedragen blijven op de rekening staan. De regels voor het opnemen van het spaarloontegoed zijn ongewijzigd.

Levensloopregeling
Vanaf 2012 gaat de levensloopregeling met een overgangsregeling geleidelijk verdwijnen. De werknemers die eind 2011 nog een saldo op hun levenslooprekening hebben staan mogen in 2012 nog deelnemen aan de levenslooploopregeling.

Vanaf 1 januari 2013 mogen alleen nog werknemers die voor deze datum 58 jaar zijn geworden deelnemen aan de levensloopregeling.

 

De werknemers die op 1 januari 2013 nog geen 58 jaar zijn krijgen de keuze:

- Het levenslooptegoed wordt in één keer bruto uitbetaald (met inachtnemening van de levensloopkorting), of;

- Het levenslooptegoed wordt overgezet naar de vitaliteitsregeling. Het maximale tegoed voor de vitaliteitsregeling van €20.000 mag hierbij eenmalig worden overschreden.