Voornemen ‘VAR’ vervangen door 'overeenkomst'

15-10-2015

2010-07-08-Photoxpress_1491384

De Belastingdienst is voornemens om de ‘VAR’ (Verklaring ArbeidsRelatie) met ingang van 2016 te laten vervangen door een ‘overeenkomst’. Deze wijziging is momenteel nog niet definitief, maar als er personeel bij u werkzaam is op basis van de ‘VAR’, dan is het van belang dat u nu al op de hoogte bent van deze ontwikkeling. Zo kunt u tijdig uw overeenkomsten laten goedkeuren door de Belastingdienst.


VAR
Momenteel wordt de VAR door opdrachtnemers (zelfstandige ondernemers of DGA’s) jaarlijks bij de Belastingdienst aangevraagd. Na ontvangst van de VAR door de opdrachtnemer wordt deze aan de opdrachtgever verstrekt. Als de VAR door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘WUO’ (Winst Uit Onderneming) of ‘DGA’ (Directeur Groot Aandeelhouder), dan geeft dit de opdrachtgever de zekerheid dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden op het uit te betalen loon van de opdrachtnemer (mits de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden overeenkomen met de omschreven werkzaamheden op de VAR).

Goedgekeurde overeenkomst
Als de genoemde wijziging ingaat, dan kan de VAR niet meer gebruikt worden. De opdrachtgever heeft dan alleen zekerheid dat er geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden als de opdrachtgever een goedgekeurde overeenkomst tussen opdrachtgever en uw opdrachtnemer gebruikt. Deze overeenkomst dient te zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Ook kan de opdrachtgever een ‘modelovereenkomst’ gebruiken. Hier kunt u meer lezen over het laten goedkeuren van de overeenkomst en hier kunt u de eerste 2 modelovereenkomsten terugvinden die de Belastingdienst heeft verstrekt.

Let op: het is van groot belang dat er ook daadwerkelijk volgens de bepalingen van de goedgekeurde overeenkomst gewerkt wordt. Het is dus niet voldoende om slechts een getekende overeenkomst in het bezit te hebben, terwijl de feitelijke situatie anders is dan in de overeenkomst omschreven. Indien de feitelijke situatie toch afwijkt van de overeenkomst, dan riskeert de opdrachtgever een naheffingsaanslag.


Heeft u vragen of hulp nodig met het opstellen of laten goedkeuren van de overeenkomsten, dan vernemen wij dat graag van u.