Wet Aanpak Schijnconstructies

27-08-2014

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Per 1 januari gaan mogelijk een aantal wijzigingen in betreffende de 'Wet Aanpak Schijncontstructies'. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming, vooral als u onder het wettelijk of CAO-loon betaald of laat betalen door uitleenbureau.

Hieronder volgt het citaat van de overheid, het volledige bericht kunt u hier lezen.

 

Wat verandert er?

Er komen maatregelen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:

 • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid. U bent als opdrachtgever straks ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Nu is alleen de werkgever aansprakelijk. Deze ketenaansprakelijkheid geldt nu alleen in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon.
   
 • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
   
 • U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
   
 • U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook.
   
 • Het is straks niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
   
 • Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan straks namelijk met een verzoekschrift. Nu moet uw werknemer dit nog met een dagvaarding doen. Daarvoor heeft hij ook een deurwaarder nodig.
   
 • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt.


Voor wie?
Werkgevers en opdrachtgevers


Wanneer?
De Wet Aanpak Schijnconstructies gaat naar verwachting in per 1 januari 2015.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar om u verder te helpen.