Wet Werk en Zekerheid

15-05-2014

Geld

Per 1 juli 2014 wordt mogelijk de 'Wet Werk en Zekerheid' ingevoerd. Deze wet heeft betrekking op medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Deze wijziging is ten tijde van dit bericht nog niet definitief, maar de huidige signalen van de minister wijzen er op dat deze wetswijziging waarschijnlijk wel door zal gaan. Deze wet heeft belangrijke gevolgen als u met tijdelijke arbeidsovereenkomsten werkt:

Proeftijd
In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd meer opnemen.

Aanzegtermijn einde contract
Met ingang van 1 juli 2014 bent u verplicht om één maand voordat een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden afloopt, de werknemer op de hoogte te stellen van of het contract wel of niet verlengd wordt.
 
Bent u te laat met aanzeggen? Dan kan uw werknemer binnen 2 maanden na afloop van het contract aanspraak maken op een vergoeding ter grootte van zijn/haar loon over het aantal dagen dat u te laat bent met opzeggen. Bent u bijvoorbeeld 1 week te laat, dan bedraagt de vergoeding het loon over 1 week.
 
Voor de contracten die voor 1 juli 2014 gesloten zijn en die eindigen op uiterlijk 31 juli 2014 geldt een overgangsregeling: hiervoor geldt geen aanzegtermijn.
 
Concurrentiebeding
Voor het concurrentiebeding golden reeds deze twee eisen:
  • Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden
  • De werknemer moet meerderjarig zijn
Per 1 juli 2014 wordt de volgende eis toegevoegd:
  • Bij tijdelijke contracten mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen, indien in het concurrentiebeding wordt opgenomen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die het concurrentiebeding rechtvaardigen. Dit dient onderbouwd te zijn.
 
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.