Wet Werk en Zekerheid per 01-07-2015

01-07-2015

2010-07-08-Photoxpress_1491384

De volgende wijzigingen voor de Wet Werk en Zekerheid gaan in per 01-07-2015.


Wet Ketenbepaling wordt verkort
Tot 1 juli 2015 mag u 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geven, gedurende een periode van maximaal 3 jaren. Bij het aangaan van een vierde arbeidsovereenkomst of het verstrijken van 3 jaren, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Onderbrekingen van maximaal 3 maanden tellen hierbij mee.

Vanaf 1 juli 2015 mogen de 3 arbeidsovereenkomsten gegeven worden voor een kortere periode, namelijk 2 jaren. Langere onderbrekingen tellen hierbij mee; namelijk van maximaal 6 maanden.

Overgangsrecht: de nieuwe regels gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten gesloten na 1 juli 2015 en voor onderbrekingen die eerder zijn ingegaan dan maar nog wel plaatsvinden op 1 juli 2015.


Transitievergoeding
Onderstaand bericht over de Transitievergoeding is een citaat van de overheid, het volledige artikel kunt u hier lezen. Let op, de transitievergoeding geldt ook voor ingeleende contracten (bijvoorbeeld uitzendkrachten).

Transitievergoeding bij ontslag
Ingangsdatum: 1 juli 2015

WAT VERANDERT ER?
Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

HOOGTE TRANSITIEVERGOEDING
De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw medewerker bij u in dienst is geweest:
• Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding.
• Heeft uw medewerker 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
• Is uw medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.
De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij uw medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.
Voor het betalen van de transitievergoeding kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken.

GEEN TRANSITIEVERGOEDING
U hoeft geen transitievergoeding te betalen:
• als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker.
• als uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Ook niet als u uw medewerker ontslaat als hij inmiddels 18 jaar is.
• als uw medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
• bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.

ONTSLAGVERGOEDING
Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Ontslagroutes
Tot 1 juli 2015 kan een werkgever kiezen welke route er genomen wordt voor ontslag; via de kantonrechter of via het UWV.

Vanaf 1 juli 2015 blijven de 2 routes mogelijk, maar de werkgever kan niet meer zelf kiezen welke route genomen wordt;
• Naar het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim
• Naar de kantonrechter voor ontslag om persoonlijke redenen (zoals slecht functioneren) of een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter dient nu ook, net als het UWV, een opzegtermijn in acht te nemen.

Voor beide routes komt er een beroepsmogelijkheid.

Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst
Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer binnen 2 weken terugkomen op een beëindigingsovereenkomst, die was getekend met wederzijds goedvinden. De werkgever dient de werknemer hiervan schriftelijk te informeren, anders wordt deze termijn verlengd tot 3 weken.

Stemt de werknemer binnen 6 maanden toch of nogmaals in met een beëindigingsovereenkomst, dan geldt de bedenktermijn niet meer.

Wij adviseren om een beëindigingsovereenkomst in de eerste week van de maand te laten ondertekenen. Mocht de werknemer gebruik maken van de bedenktermijn, dan kan een nieuwe vaststellingsovereenkomst getekend worden nog voor het einde van de maand.

Scholingsrecht
Vanaf 1 juli 2015 dient de werkgever de werknemers in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is om de functie te vervullen. Ook als de functie komt te vervallen, dan geldt er scholingsplicht.

Als u te weinig in een werknemer heeft geïnvesteerd qua scholing, dan mag een werkgever de werknemer niet ontslaan vanwege disfunctioneren.

Wijzigingen WW
Mogelijk gaan een aantal geplande wijzigingen in de WW-uitkering (zie nieuwsbericht wijzigingen WWZ per 01-01-2016) al in per 1 juli 2015.

 

Heeft u nog vragen of als u nog hulp nodig heeft, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder, zoals u van ons gewend bent. Heeft u een specifieke casus, dan adviseren wij u tevens om contact met ons op te nemen, aangezien de regels inmiddels gewijzigd kunnen zijn.