Wet Werk en Zekerheid toch uitgesteld

25-06-2014

2010-07-08-Photoxpress_1491384

Zoals u in dit bericht heeft kunnen lezen, waren er een aantal wijzigingen aangekondigd, die per 01-07-2014 van kracht zouden gaan.

Uiteindelijk heeft de regering toch besloten om deze wijzigingen pas per 01-01-2015 in te laten gaan. Wij zullen u tezijnertijd weer nader infomeren.