WGA-ERD verzekeringen opnieuw af te sluiten per 2017

02-08-2016

Contract

Dit bericht is van belang voor werkgevers die een ‘WGA-eigenrisicodragerschapsverzekering’ hebben afgesloten.

Inleiding
Werkgevers die geen ‘WGA-eigenrisicodragerschapsverzekering’ hebben afgesloten, hebben dit risico (dat te maken heeft met langdurige arbeidsongeschiktheid voor ex-personeel) automatisch verzekerd via het UWV. De premies hiertoe worden dan door ons berekend en afgedragen middels de loonaangifte aan de Belastingdienst. De Belastingdienst draagt vervolgens zorg voor de premieafdracht aan het UWV.

Werkgevers die wel een ‘WGA-eigenrisicodragerschapsverzekering’ hebben afgesloten, betalen geen premie aan het UWV, maar aan hun verzekeraar.


De wijziging
Door gewijzigde regelgeving voldoen de huidige lopende verzekeringen met ingang van 2017 vaak niet meer aan de voorwaarden. Er dient daarom een nieuwe verzekering te worden afgesloten, die wel aan de voorwaarden voldoet. Het nieuwe ‘garantiecertificaat’ dat de verzekering dan verstrekt dient vervolgens uiterlijk 31 december 2016 door de Belastingdienst ontvangen te zijn.

Zowel de Belastingdienst als de verzekeraars zijn de werkgevers die de betreffende verzekering hebben afgesloten hierover aan het aanschrijven. Als er geen nieuwe verzekering wordt afgesloten, dan wordt in de meeste gevallen de bestaande verzekering geroyeerd en is de werkgever weer automatisch via het UWV verzekerd. Dit laatste hoeft overigens niet per se nadelig te zijn.

Te ondernemen actie
Wij adviseren u om de (premie)kosten en risico’s voor te leggen aan uw assurantietussenpersoon, alvorens een keuze te maken om een nieuwe verzekering af te sluiten of juist door het UWV te laten verzekeren.

Graag vernemen wij uiterlijk eind 2016 van u of u een nieuwe verzekering afsluit, of dat u zich door het UWV laat verzekeren.