Wijzigingen 2016

07-12-2015

Geld

Middels onze nieuwsberichten hebben wij u reeds op de hoogte gesteld van diverse wijzigingen per 2016. De Belastingdienst heeft onlgans de 'Nieuwsbrief loonheffingen 2016' uitgebracht. Hieronder hebben wij de belangrijke punten weergegeven, voor zover deze nog niet in onze eerdere berichtgevingen behandeld zijn.

AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 6 maanden
De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2016 omhoog naar 65 jaar en 6 maanden.

Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling aangescherpt
De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u aanwijst als eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze in uw administratie op te nemen als eindheffingsloon), niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt: het aanwijzen van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang moet gebruikelijk zijn. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen via eindheffing voor uw rekening neemt.

Voorbeeld
U geeft enkele werknemers ieder jaar een belaste bonus van € 6.000. Netto krijgen deze werknemers dan elk ongeveer € 3.000. Dit jaar geeft u dezelfde werknemers dezelfde bonus, maar dan onbelast. Uw werknemers krijgen dan netto € 6.000. U mag de bonus dus niet aanwijzen als eindheffingsloon, omdat dit ongebruikelijk is.

Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast
Per 1 januari 2016 vervalt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Dit geldt ook voor de kosten die aan de lening zijn verbonden. U mag het rentevoordeel inclusief de kosten niet aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. U moet het rentevoordeel inclusief de kosten rekenen tot het loon van de werknemer. Uw werknemer kan het belaste rentevoordeel in de inkomstenbelasting aftrekken bij de eigenwoningregeling onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Rentevoordeel berekenen
U berekent het rentevoordeel door het verschil te nemen tussen het afgesproken rentepercentage en de waarde in het economische verkeer van de rente (de rente voor een vergelijkbare lening in de markt) op het moment dat u de lening afsluit of de rentevastperiode ingaat. Het rentevoordeel vult u ook in in de aangifte loonheffingen (zie punt 7 van deze nieuwsbrief ).

Personeelslening voor (elektrische) fiets of elektrische scooter
De nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening die uw werknemer gebruikt om een (elektrische) fiets of een elektrische scooter te kopen, blijft ook na 1 januari 2016 van toepassing.

Werknemer blijft verzekerd voor de ZW bij doorwerken na AOW-leeftijd
Met ingang van 1 januari 2016 blijft een werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en die doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd, verzekerd voor de ZW. Hiervoor hoeft u geen premies te betalen. UWV betaalt in dit geval ziekengeld en verhaalt dit op u. Zie ook punt 7 van deze nieuwsbrief.

Voordeelregel vervalt
De voordeelregel waarmee u een bijzondere beloning optelt bij het reguliere tijdvakloon, vervalt met ingang van 1 januari 2016. Deze voordeelregel vervalt omdat het gevolg ervan kan zijn dat uw werknemer een bedrag moet terugbetalen via zijn aangifte inkomstenbelasting als de afbouw van de heffingskortingen niet voldoende wordt verrekend.

Tijdelijke heffingskorting vervalt
De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden (zie paragraaf 23.2 van het Handboek 2015) vervalt per 1 januari 2016.

Leeftijd voor de werkbonus verhoogd
De leeftijd om de werkbonus toe te passen wordt per 1 januari 2016 verhoogd van 61 jaar naar 62 jaar.